OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAS „SIAUTULINGA JŪRA“

plonas spalvotas stiklas, tapyba glazūromis, švinas, 6 m², 2 langai 150×200 cm.
1990 m.

Jurga Uzdilaitė

 

1991 m. Jurgos Uzdilaitės sukurtas vitražas „Siautulinga jūra“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakultete.

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

LMTA Klaipėdos fakultetas

Šiame pastate taip pat galima aplankyti vitražą „Jūros muzika“ ir vitražą „Lietaus simfonija“.

VITRAŽAS IŠLIKĘS