OBJEKTAS
IŠORĖJE

OBJEKTAS
VIDUJE

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

MARŠRUTAS NR. 3

ANGELINOS BANYTĖS FRESKŲ PAŽINIMO TAKAS