OBJEKTAS
IŠLIKĘS

LANKYMO
VALANDOS

LANKOMA
SUSITARUS

OBJEKTAS
NELANKOMAS

OBJEKTAS
NEIŠLIKĘS

VITRAŽAS „JŪROS MUZIKA“

plonas spalvotas stiklas, švinas, 2 langai 1,8×2,5 m
1990 m.

Vincas Matonis

 

1990 m. Vinco Matonio sukurtas vitražas „Jūros muzika“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakulteto centrinėje laiptinėje.

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

LMTA Klaipėdos fakultetas, centrinė laiptinė

 Šiame pastate taip pat galima aplankyti vitražą „Lietaus simfonija“ ir vitražą „Siautulinga jūra“.

VITRAŽAS IŠLIKĘS