Klaipėdos miesto nekilnojamosios kultūros vertybės
PAIESKA

Balasto gatvė, šiaurinė - vakarinė miesto dalis

Taip vadinta pagal marių krantą (maždaug ties Sankryžos g.) XIX a. pirmoje pusėje išplanuota gatvė – aikštė, kur iš burlaivių iškraudavo, arba pakraudavo balastą, kuris buvo reikalingas burlaivių stabilumui palaikyti, kai jie plaukdavo tušti. Tokios gatvės – aikštės buvo dvi: Pietinė (Suderballastplatz) ir Šiaurinė (Norderballastplatz). Po to, kai XIX a. antroje pusėje į Žiemos uostą nutiesė geležinkelio bėgius, kai tvarkė marių krantinę, čia išplanavo Balasto gatvę (Ballaststrasse). Po paskutiniojo karo pakrantė pateko į Jūrų prekybos uosto teritoriją, gatvės vardas išnyko.

 

 

 

Virtualus turas
Papildyti komentaru, nuotrauka
Papildyti komentaru, nuotrauka
Turite informacijos, nuotraukų apie šį objektą? Kviečiame pasidalinti.
* Maksimalus komentaro teksto ilgis: 800 simbolių