Kitos paramos tarnybos:​

EMOCINĖ PARAMA TELEFONU IR INTERNETU 
Pavadinimas  Kontaktai  Aprašymas 
„Vaikų linija“  116 111
nemokamai 

„Vaikų linija“ – tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis į „Vaikų liniją“ dėl įvairių jiems iškilusių sunkumų: nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų moksluose, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl įvairių kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti.

  • „Vaikų linija“ teikia emocinę pagalbą telefonu, laiškais ir internetu www.vaikulinija.lt.
    Skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  • Anonimiška – paskambinus ar parašius į „Vaikų liniją“, vaikui ar paaugliui nebūtina prisistatyti.
  • Konfidencialu – vaikas ar paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos „Vaikų linijai“, neišeis už tarnybos ribų.
  • Daugiau apie „Vaikų linijos“ teikiamą pagalbą galima sužinoti skyreliuose „Pagalba internetu“, „Pagalba telefonu“ bei „Diskutuok su bendraamžiais“, o skiltyje „Aktualios temos“ galima rasti naudingos informacijos įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie draugystę, patyčias, brendimą, kt.
 
„Jaunimo linija“  8 800 28 888
nemokamai visą parą 
„Jaunimo linija“ – tai savanoriška tarnyba, teikianti emocinę paramą telefonu ir elektroniniais laiškais https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-laiskais/
KITOS PARAMOS TARNYBOS 
Pavadinimas  Adresas / Kontaktai  Aprašymas 
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pagalbos vaikams padalinys  Debreceno g. 48
8 46 230106

Centro misija – teikti profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams, jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. 
Klaipėdos miesto moksleivių taryba  klp.kmmt@gmail.com   Atstovauja Klaipėdos miesto moksleivių interesus, keičiasi patyrimu su kitomis organizacijomis, plėtoja moksleivių savivaldą, vysto moksleivių kultūrą, gerina moksleivių veiklos sąlygas, plečia moksleivių akiratį, gerina emocinę bei socialinę moksleivių būklę. 
Klaipėdos pedagoginė-psichologinė tarnyba  Debreceno g. 41-1
8 46 342253,
8 699 10201 
Vaikams (nuo trejų metų), paaugliams ir jaunuoliams, besimokantiems Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklose, jų mokytojams ir tėvams (globėjams) pagalba teikiama nemokamai.
Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos kabinetas Vilties g. 9-2A 8 699 93577 Vaikų ir paauglių konsultavimas. 
Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“  Žilvičių g. 22
8 46 385906
Labdaros ir paramos fondo „Dienvidis“ vaikų dienos centre socialinė pagalba yra orientuota į vaiko socialinės kompetencijos ugdymą.