Adresas: Šiaulių g.3, LT-94220
Vyriausioji bibliotekininkė Janina Rumbinienė
Tel.: (8 46) 345717
El. paštas: siauliai@biblioteka.lt

Darbo laikas

  • Šioje bibliotekoje galioja LIBIS skaitytojo pažymėjimas;
  • Vaikų ir suaugusiųjų abonementas;
  • Skaitykla;
  • Vieša interneto prieiga - 4 kompiuterizuotos darbo vietos;
  • WiFi;
  • Žaislų kampelis.