Adresas: Laukininkų g. 42, LT-95151
Vyriausioji bibliotekininkė Regina Viršilienė
Tel.: (8 46) 326465
El. paštas: laukininkai@biblioteka.lt

Darbo laikas

  • Šioje bibliotekoje galioja LIBIS skaitytojo pažymėjimas;
  • Abonementas;
  • Skaitykla;
  • Viešo interneto prieiga - 4 kompiuterizuotos darbo vietos;
  • WiFi;
  • Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai suaugusiems;
  • Organizuojami kultūriniai-edukaciniai renginiai, susitikimai, parodos.