Vieta:  Nuotolinė edukacija

dramokr.jpg

Pabėgę knygų pavadinimai tęsia savo nuotykius. Šįkart jie įkrito į raidžių šulinį. Keliaujam jų sužvejoti? 

Šiandienos užduoties nuoroda: 
https://h5p.org/node/692484 

Lauksime atliktų užduočių nuotraukų, su nurodytu tavo vardu, pavarde, mokykla bei klase iki balandžio 30 d. el. paštu vaikai@biblioteka.lt 

Plačiau apie žaidimą skaitykite https://bit.ly/39s68sw