Vieta:  Senosios spaudos apžvalga

dramokr.jpg

Biblioteka kviečia pasižvalgyti senojoje spaudoje ir pasižiūrėti, kas gi įdomaus vyko šiandien prieš 100 metų.

Šiandien mūsų rubrikoje naujienos iš laikraščių „Lietuva“ („Lithuania“, daily)„Darbininkas“.

Šviesus Lietuvos laikotarpis kupinas vilties, tikėjimas vieninga Lietuva, lietuvaičių geru, pavyzdiniu būdu... Skaityti plačiau...

Nepamirštama Klaipėda, jos sunki praeitis. Miestas patyręs daug kraujo ir ugnies: gaisrai 1540, 1640 (liko 6 namai), 1678 (švedai sudegino, bet paimti nepajėgė); 1708 – 1711 m. siaubė maras, o 1757 – 1763 m. – karas. Bet, nepaisant to, Klaipėda sugebėjo augti ir klestėti. Įsivaizduojat Klaipėdos uoste „dalyvaujant“ 800 laivų? 1854 m vėl visa naikinantis gaisras. Ir taip kaskart, kaip feniksas iš pelenų kyla ir te bus prijungtas „prie savo tikrosios motynos Lietuvos“. Skaityti plačiau... 

Ir iki šių dienų taip aktualu – žydai. Ir vis pasikartojanti istorija ... o juk visokie gandai apie jų papročius dar taip nesenai skleista melagiena. Skaityti plačiau...

Ir keletas įdomybių:
Konkursas! Atspėkite, kas yra KABLEGRAMA? O ką reiškia PASIRANDAVOJA?

Rubrikos „Lietuvoje prieš 100 metų“ archyvas