Vieta:  Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)

dramokr.jpg

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 17.00 val. kviečiame į Lietuvos rašytojų sąjungos narės Marijos Meilės Kudarauskaitės atminimų knygos „Istorijos iš pastalės“ pristatymą ir susitikimą su autore. Koncertuos Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro tautinės muzikos ansamblis „Ralio“ (vadovai – Rima Spalinskienė ir Irmantas Mikalonis).

„Drovu atiduoti viengenčių akims savo gyvybės kelio punktyrą, – rašo M. M. Kudarauskaitė. – Priklausau nueinančiajai kartai. Per mūsų laiką pradardėjo, pragrumėjo didžioji dvidešimtojo amžiaus sumaiščių gurguolė. Atsigręžtuvės jau nebetalpina visokeriopos praėjusio laiko tiesos – tik kai kurias apčiuopiamas, paviršines josios apraiškas. Per beveik du dešimtmečius užsirašinėjau jas sau, kol ryžausi tą mozaiką paberti ant popieriaus“.

Poetė gimė Klausgalvuose, Kretingos rajone. Jos vaikystė ir paauglystė buvo pažymėtos skaudžiais karo ir pokario meto įvykiais, baimės, netikrumo jausmu, traukiantis į Vakarus, sutiktų žmonių skausmu, praradimais. 1950 m. M. M. Kudarauskaitė baigė Dusetų vidurinę mokyklą, 1953 m. – Dramos studiją prie Valstybinio dramos teatro, o 1955-aisiais – lituanistiką Vilniaus universitete. Studijavo Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) teatro, muzikos ir kinematografijos institute ir 1975 m. baigė scenos kalbos aspirantūrą.

1953–1960 m. vaidino Vilniaus ir Kauno dramos teatruose, 1960–1963 m. dirbo Liaudies Meno rūmuose repertuarinio skyriaus vedėja, 1963–1970 m. dėstė žodžio meną Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). Vėliau net kelis dešimtmečius dirbo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Operos katedroje, dėstė scenos kalbą. Garso įrašams kompaktiniuose diskuose M. M. Kudarauskaitė yra įskaičiusi įvairių autorių eilėraščių, pagal jos tekstus sukurta dainų. 

2000 m. M. M. Kudarauskaitei skirta Motiejaus Valančiaus literatūrinė premija. 2005 m. suteiktas Kretingos rajono garbės pilietės vardas už nuopelnus kultūrai ir menui, gimtojo krašto garsinimą.