Vida Daukšienė

Gimė 1963 02 20 Klaipėdoje.
Keramikė.
1986 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą.
Dalyvauja tautodailės mugėse bei parodose. Daugiausia kuria proginius medalius ir varpelius.
Nuo 1996 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narė.

Dirbtuvės - Rimkų g.31
Tel.: 8 657 92407