Valdimaras Kalninis

Gimė 1952 11 03 Rokiškio r.
1971 - 1975 studijos Kauno taikomosios dailės technikume.
1978 - 1983 dizaino studijos Lietuvos valstybinio dailės instituto Klaipėdos fakultete.
1972 pradeda dalyvauti parodose.
1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Negalvoju, tapyba tai ar grafika. Impresijos. Nežinau, iš kur tai. Pasiimu spalvą ir darau, ieškau jos suvedimo kolorite, komponuoju.

Mob.tel. 8 680 91436

1. „Pradžia“ 2000, mišri technika 24X17,5.
2. „Rytas“ 2000, mišri technika 25X19.
3. „Objektas“ 2000, mišri technika 24X20,5.2.