Petras Murmokas

Gimė 1938 01 08 Panevėžio r. Jačiūnų km. Mirė 2015 m.
Tapytojas, medžio drožėjas. 
Kurti pradėjo kaip medžio drožėjas, vėliau atsirado tapyba ir paties rašyti eiliuoti posmai savo paveikslams. Meno pažinimo Petras savarankiškai mokėsi Rusijos šiaurėje, kur jį nubloškė tremtis. 
Didžiųjų rusų klasikų darbai buvo neišsenkantis meno studijų šaltinis ir sektinas pavyzdys.
Parodose dalyvauja nuo 1975 m. 
Nuo 1976 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys.


Tel.: 8 46 223401