Esi bibliotekos skaitytojas?

Gali:
Iki 5 knygų pasiskolinti 30 dienų laikotarpiui.
Nespėjus perskaityti knygos, prasitęsti leidinio naudojimo terminą atėjus į biblioteka, telefonu, arba nuotoliniu būdu bibliotekos elektroniniame kataloge, bet ne daugiau kaip 2 kartus.
Naudotis visomis bibliotekos paslaugomis.

Privalai:
Pranešti bibliotekai apie prarastą skaitytojo bilietą ar pasikeitusius duomenis.
Laiku grąžinti pasiskolintus leidinius arba prasitęsti panaudos terminą.
Laiku negrąžinus knygų, sumokėti delspinigius - 1 euro ct už kiekvieną knygą kiekvienai pavėluotai dienai.
Praradus ar sugadinus leidinius, pakeitii juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais.

Draudžiama:
Naudotis ne savo skaitytojo bilietu
Savo skaitytojo pažymėjimą skolinti draugui ar kam kitam
Kopijuoti dokumentus mobiliaisiais foto kopijavimo įrenginiais
Be bibliotekininko leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti programinę įrangą

pdf Naudojimosi Klaipėdos miesto viešąją biblioteka taisyklės

pdf 1 priedas. Registracijos kortelė
pdf 2 priedas. Paraiška dėl vaiko (globotinio) iki 16 metų registravimo bibliotekoje

pdf Naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis tvarka