Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale jau septintus metus iš eilės vaikams buvo organizuojami laisvalaikio užsiėmimai vasarą „Žalioji biblioteka“.

Bibliotekoje nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 10 iki 14 valandos, improvizuotose kūrybinėse dirbtuvėse šurmuliavo 115 6–10 metų amžiaus vaikų.

Organizuojant užsiėmimus su vaikais, vaidinant įvairias situacijas, buvo ugdomas kūrybiškumas, užmezgami emociniai ryšiai su kitais grupės dalyviais. Grupėse vaikai turėjo galimybę atpažinti savo pačių problemas bei sunkumus ir mokytis juos įveikti. Pokalbių metu galima buvo išsiaiškinti, kaip vaikas elgiasi vienoje ar kitoje situacijoje, ką ir kodėl tuo metu jaučia ir galvoja. Per saviraišką buvo skatinamas asmenybės formavimas, kuomet piešiant, lipdant, atliekant kitus darbus vaikas išreikšdavo save.

Su vaikais dirbo pedagogai Rita Valaikienė, Digna Reminienė, Audrius Česnelis, Laura Kasinskaitė.

Vienas svarbiausių užsiėmimų tikslų – skatinti vaikus skaityti. Įgyvendinti siekius padėjo rašytoja Nijolė Kepenienė, režisierius Sigutis Jačėnas, aktorė Nijolė Pareigytė. Vaikai kartu garsiai skaitė ir aptarinėjo kūrinius,vaidino, vėliau buvo kviečiami iliustruoti pasakų ir nuotykių herojus.

Teatro laboratoriją vedė mimas, režisierius Aleksas Mažonas ir mokytoja Salomėja Burneikaitė (šešėlių ir lėlių teatras).

Labai naudingas buvo bendravimas su Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialo vedėja Daiva Žiemeliene. Ji supažindino vaikus su Brailio raštu, garsinėmis knygomis bei kitomis neregiui skirtomis priemonėmis, kurių galima buvo ne tik pamatyti, bet ir paliesti, išbandyti. Su vaikais bendravo neregys, kuris plačiau papasakojo apie savo kasdienybę.

Eglė Jokužytė pristatė gražiausią Lietuvos 2015 metų knygą Leonardo da Vinci pasakas „Sparnuotosios raidės“ reginčiųjų ir Brailio raštu, kurią gali skaityti bei iliustracijas pažinti visi vaikai: regintys ir neregiai.

Dailės užsiėmimus vedė Justas Miceika.

Vaikus sudomino Timūro Bandzos vedamos istorinės ekskursijos į Girulių Juodąją tvirtovę – II pasaulinio karo metų hitlerininkų priešlėktuvinės gynybos įtvirtinimus.

Labai patiko vaikams „Išmanioji laboratorija“ su Jolita Baltrimiene ir interaktyvūs Xbox šokiai su Egle Diržininkaite.

Vaikus apie pavojus jūroje įspėjo, taip pat mokė plaukti ir gelbėti skęstančiuosius Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Aleksandras Siakki ir med. sesuo Veronika Šilinskaitė-Trifanova.

Labai naudingas susitikimas su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnų grupės specialistėmis Dale Savickiene ir Audrute Dunčiene, kurios papasakojo apie policininko specialybę, elgesį gatvėje ir mokykloje.

Buvo organizuojamos ekskursijos po Girulių gyvenvietę.

Visą vasarą stovykloje žaidė ir vedė sporto ir kūrybinius užsiėmimus savanorės: Liveta Jucytė, Viktorija Jakovleva, Ugnė Bučytė, Elžbieta Žutautaitė, Eglė Kiekytė ir Roberta Verikaitė.

Vadovė Irina Tabak dėkoja Girulių filialo vyr. bibliotekininkei Linai Lazutkaitei už pagalbą organizuojant vaikų vasaros užimtumo programą.


Akimirkos iš vasaros užimtumo programos:

I pamaina – birželio 13-23 d.
II pamaina - birželio 27 d. - liepos 8 d.
III pamaina - liepos 11 - 22 d.
IV pamaina - liepos 25 d. - rugpjūčio 5 d.
V pamaina - rugpjūčio 8 - 19 d.