2007 m. rugpjūčio 1-31 dienomis Vaikų skyriuje (Danės g.7) vyko Vaikų vasaros skaitymo stovykla 1-6 klasių mokiniams (pagal Vaikų socializacijos programą). Tai tęstinė, nuo 2004 metų vykdoma, programa. Programos tikslas – vasaros atostogų metu užimti vaikus, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, bendravimo poreikius bei ugdant skaitymo įgūdžius.

Stovyklos tema "Mano svajonių miestas". Programoje:

  • Informacinių gebėjimų ugdymo valandėlės, mokant susirasti reikiamą informaciją bibliotekos turimuose spausdintiniuose, elektroniniuose bei kt. informaciniuose šaltiniuose.
  • Ekskursijos į Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Pilies ir Kalvystės padalinius, kuriuose vaikai sužinos "nuo ko prasideda mūsų miestas".
  • Kūrybiniai užsiėmimai (piešimas, lipdymas iš molio, karpymas, origamis..).
  • Garsinis knygelių skaitymas.
  • Susitikimai su vaikų rašytojais ir kt. žymiais žmonėmis.
  • Ekskursija į Lietuvos Jūrų muziejų. Susipažinimas su jūrinių laivų ekspozicija ir laivybos istorija.
  • Ekskursija į Botanikos sodą.
  • Aitvarų gamyba. Susitikimas su dailininku.

Projektą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.