2005 metų liepos mėn. 4-29 dienomis Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka "Ruoniuko" filiale organizavo Vaikų vasaros skaitymo stovyklą - Vasaros dienos centrą. Stovykloje pabuvojo 17 vaikų. Vaikai buvo užimti kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 13 val.

Vasaros stovyklos programa buvo sudaryta atsižvelgiant į įstaigos darbo pobūdį: vaikams organizuojamos teminės informacinių gebėjimų ugdymo valandėlės, mokant susirasti reikiamą informaciją bibliotekos turimuose spausdintiniuose, elektroniniuose bei kt. informaciniuose šaltiniuose (Užsiėmimai "Surask knygą", "Mano miestas", "Klaipėdos rašytojai vaikams", "Aš gyvenu prie jūros"). Buvo mokomasi rašyti elektroninius laiškus: rašė "Lalunos" radijui, sveikindami kolektyvą su gražiu jo darbo 10-mečiu, į svečius pakvietė miesto dienraštį "Vakarų ekspresas".

Vaikai per keturias stovyklos savaites susipažino su įvairių profesijų atstovais (gydytoju, policijos darbuotoju, aktoriumi, bibliotekininku).

Stovyklos metu jos lankytojams buvo organizuoti užsiėmimai, skatinantys dvasingumo, savęs kaip asmens suvokimo bei dalyvavimo kolektyvo veikloje įgūdžių ugdymą (dalyvaujant Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimui centro savanoriams, Kristaus Karaliaus bažnyčios bendruomenės jaunimui).

Kadangi stovyklos lankytojai daugiausiai buvo jaunesniojo mokyklinio amžiaus, į Vasaros dienos centro programą buvo įtraukta daug įvairiausių stalo, loginių žaidimų (viktorinos, kryžiažodžių sprendimas), piešimo popieriuje ir ant asfalto konkursėlių, Jūros šventės atributikos kūryba (vėliavėlės), aitvarų gamyba.

Baigiamasis vasaros stovyklos renginys įvyko liepos 29d.