2006 m. birželio 20d. - rugsėjo 30d. vykusioje vasaros skaitymo programoje "Pagauk žuvį" dalyvavo 421 I-IX klasių moksleivis.  Užsiregistravus programos dalyviu kiekvienas gavo žuvį masalą, kurį patys nuspalvino ir užrašė savo duomenis. Perskaitę knygą, pristatę kūrybinį darbelį ar į biblioteką atvedę naują skaitytoją, vaikai savo laimėjimus fiksuodavo prie žuvies prisegdami skirtingų spalvų sąvaržėles - "kabliukus".

Programos metu vaikai perskaitė 5380 knygų.
Rezultatai pagal skyrius ir filialus

Tiems, kurių žuvys prarijo daugiausiai kabliukų, buvo suteiktas Knygiaus-žuvininko vardas ir laukė apdovanojimai.
Programos dalyviai ne vien tik skaitė, bet ir piešė, kūrė, pristatė nuotraukas tema "Prie jūros gyvenu - jūrą pažįstu". Susitiko su poete Ona Dovydavičiūte-Pučenia.

Grožinės lit. - 4227
Šakinės lit. - 667
Sudėtinga knyga - 486
Kūrybiniai darbeliai, piešiniai, nuotraukos - 384
Žodinė kūryba - 34
Atvesk draugą - 46

Aktyviausi aplankė miesto muziejus, dalyvavo jų edukacinėse programose.