Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Kultūros paso paslaugos (1-8 klasių moksleiviams) pasirenkamos bendru mokytojų ir tėvų/moksleivių susitarimu. Kultūros paso paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis.

Daugiau apie kultūros pasą: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1 
Visos kultūros paso programos: http://kulturospasas.emokykla.lt 

Kviečiame registruotis į šias programas:

Programa „Pamario legendos atgyja“ | Nuotoliniu būdu

Vaikų padalinys (Danės g. 7, Klaipėda)
Tel. (8 46) 314719
El.p. vaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6185 


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu 
2021/05/10 – 2024/05/10
Tikslas – skatinti vaikus domėtis vietos atmintimi – Klaipėdos apskrities istorija.

Edukacijos metu vaikai domėsis praeities istorija, kultūra, susipažins su to meto gyvenusių žmonių išmone, „nusikels“ į mitais ir legendomis apipintą, bauginantį ir šmaikštų protėvių pasaulį. Pažintis su tautosaka lavina vaikų vaizduotę, kūrybingumą; padeda suvokti gėrio ir blogio, netinkamų pasirinkimų pasekmes, skatina vaikų pastabumą aplinkos detalėms, gamtos kaitai, kritiškai vertinti ir taikliai reikšti savo mintis, nuomonę.

Programa „Skaitymai teatro šviesoje“ | Bibliotekoje ir nuotoliniu būdu

Kalnupės bibliotekos vaikų centras „Ruoniukas“ (Kalnupės g. 13, Klaipėda)
Tel. (8 46) 365934, el. p. ruoniukas@biblioteka.lt

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–27 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 60 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija:
   - Bibliotekoje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1802
   - Nuotoliniu būdu https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6258

Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 2019/02/01 – 2022/01/21
Programos tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su literatūros ir teatro sritimis, šių meno sričių sintezę, įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie jų kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Programos metu moksleiviai bus supažindinami su literatūra ir su teatrinės raiškos (lėlių ir šešėlių teatro) priemonėmis. Susipažinę su knygoje parašytu tekstu, keliausime į kūrybines dirbtuvėles, kuriose išlaisvinsime fantaziją ir mintyse sukurtus personažus paversime realybe. Sukurti knygų veikėjai atgis šešėlių teatro pavidalu ir pakvies artimai pažinčiai su teatru. Moksleiviai taip pat turės galimybę artimiau susipažinti su biblioteka ir atrasti jos turimą knygų įvairovę. Užsiėmimo metu bus gerinami vaikų skaitymo įgūdžiai, pristatoma bibliotekos veikla ir čia organizuojamos turiningo bei prasmingo laisvalaikio praleidimo galimybės.


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu
2021/05/10 – 2024/05/10
Nuotolinė edukacija „Skaitymai teatro šviesoje“ yra skirta moksleiviams, norintiems tapti „išmaniais“ skaitytojais , t.y. mokančiais sieti skaitomą tekstą su kitomis meno šakomis, šiuo atveju šešėlių teatru. Virtualaus edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai, stebėdami šešėlių teatro vaidinimą dalyvaus literatūriniuose protų mūšiuose, garsiniuose skaitymuose (siūlomi kūriniai „Triušis Ralfis – knygų vagis“, „Vilkas, kuris iškrito iš knygos“ arba bet koks pasirinktas kūrinys). Susipažinę su tekstu užsiėmimo dalyviai virtualiai keliaus į kūrybines dirbtuvėles, kuriose išlaisvinę mintyse sukurtus personažus juos pavers realybe. Moksleivių sukurti knygų veikėjai atgis šešėlių teatro veikėjų pavidalu ir kvies susidraugauti su teatru, bei kitaip, netradiciškai, įdomiai pažvelgti į literatūrinį tekstą. Moksleiviai taip pat turės galimybę artimiau susipažinti su biblioteka, bei atrasti jos turimą knygų įvairovę.

Programa „Kaip gyvenome“ | Bibliotekoje ir nuotoliniu būdu

Pempininkų bibliotekos vaikų centras „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A, Klaipėda)
Tel (8 46) 346304
El.p. pempininkuvaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: 
   - Bibliotekoje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/5156 
   - Nuotoliniu būdu https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6114


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
2021/01/01 – 2023/12/31
Edukacinio užsiėmimo „Kaip gyvenome“ tikslas- susipažindinti su skirtingo laikotarpio lietuvių kultūra (nuo akmens amžiaus iki šių laikų), skirtingo laikmečio žmonių gyvenamais būstais, apranga, mityba.

Edukacijos metu vaikai sužinos apie keleto Lietuvių istorijos laikotarpių kultūrą, jiems būdingas ypatybes. Dalyviai išmoks bajorišką šokį, spėlios senovinius žodžius, žais su skirtingais laikotarpiais susijusius žaidimus. Bendradarbiavimo įgūdžius ugdys kartu statydami „senovinę palapinę“, lygindami šiuolaikinius savo turimus daiktus / namus (jų galimybes) su senoviniais galės ugdyti kritinį mąstymą. Vyks pokalbiai, apsikeičiant patirtimi, kaip šiais laikais žmonės leidžia laisvalaikį, kaip rengiasi, ką valgo bei ką apie tai yra girdėję iš savo senelių, matę filmuose.


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu
2021/05/10 – 2024/05/10
Edukacijos metu vaikai sužinos apie keleto Lietuvių istorijos laikotarpių kultūrą, jiems būdingas ypatybes. Dalyviai spėlios senovinius žodžius, mokysis „kalbėti vėduoklėmis“. Bendradarbiavimo įgūdžius ugdys kartu „atkurdami“ senovinio būsto vidų, lygindami šiuolaikinius savo turimus daiktus / namus su senoviniais galės ugdyti kritinį mąstymą. Vyks pokalbiai, apsikeičiant patirtimi, kaip šiais laikais žmonės leidžia laisvalaikį, kaip rengiasi, ką valgo bei ką apie tai yra girdėję iš savo senelių, matę filmuose.

Edukacinis užsiėmimas sudarytas ne tik iš naudingos verbalinės informacijos perdavimo, vizualios medžiagos demonstravimo, bet ir papildytas patraukliais ir edukacijai adaptuotais žaidybiniais elementais, leidžiančiais patiems dalyviams aktyviai įsitraukti. Šio užsiėmimo metu bus siekiama dalyvius sudominti neįkainojamą vertę turinčiu Lietuvos paveldu, aktualizuoti jį šiais, visuotinės unifikacijos, laikais.

Programa „Lietuvos dailės pažinimo laboratorija“ | Bibliotekoje

Meno biblioteka (J. Janonio g. 9, Klaipėda).
Tel. (8 46) 314730, el. p. menas@biblioteka.lt

Programa skirta 5–8 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–27 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 60 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1955


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 
2019/03/26 – 2022/01/31
Programos tikslas – aktyviai prisidėti tenkinant jaunuomenės saviraiškos bei kultūrinio ir meninio lavinimo reikmes; skatinant moksleivius meno žinių (Lietuvos dailės temomis) įgijimui bei lavinimui, sudaryti sąlygas jų asmeniniam tobulėjimui, aktyviam įsitraukimui į visuomenės kultūrinį ir meninį gyvenimą.

Edukaciniame užsiėmime „Lietuvos dailės pažinimo laboratorija“ moksleiviai susipažins su žymiausiais šiuolaikinės dailės kūrėjais, jų darbais. Programos dalyviai bus vaizdžiai supažindinami su pagrindiniais meno istorijos momentais, svarbiausiais stiliais, žanrais, tradicinėmis ir novatoriškomis kūrybinėmis raiškomis. Per vizualaus dailės suvokimo edukacijas jie išmoks pažinti dailės kūrinius, išsiugdys gebėjimą juos suprasti, analizuoti, lyginti, interpretuoti, priskirti tam tikrai dailės srovei. Taip bus lavinama ne tik meninė ir kultūrinė jų kompetencija, bet ir ugdomas kritinis mąstymas bei kūrybingumas. Dailės edukacijos-paskaitos pabaigoje žinias įtvirtinsime specialiai šiam ugdymo procesui sukurtomis vizualiomis užduotimis. Sudalyvavę šioje programoje moksleiviai įgis žinių apie šiuolaikinės Lietuvos dailę, gebės atpažinti svarbiausius autorius, tyrinėti dailės kūrinius, juos interpretuoti. Taip pat susipažins su Meno biblioteka, čia saugomais leidinių fondais, sužinos apie bibliotekoje teikiamas paslaugas.

Programa „Nuo simbolio iki knygos“ | Bibliotekoje

„Kauno atžalyno“ bibliotekos vaikų centras „Pelėdžiukas“ (Kauno g. 49, Klaipėda)
Tel. (8 46) 256224
El.p. peledziukas@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–25 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/5501 

Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 2021/01/01 – 2023/12/31
Edukacinio užsiėmimo „Nuo simbolio iki knygos“ tikslas – suteikti žinių apie rašto atsiradimą, jo virsmą nuo simbolio iki raidės, nuo žodžio iki knygos, nuo popieriaus iki išmaniųjų technologijų; pateikti literatūrą kaip patrauklų ir naudingą laisvalaikio praleidimo būdą.

Edukacijos metu vaikai sužinos rašto atsiradimo istoriją, pagrindines raštų grupes, bandys parašyti tekstą, be to galės palyginti įdomius faktus apie knygas, t. y. pasaulio rekordus su Lietuvos knygų rekordais, išsiaiškins knygos sandarą ir jai būdingas ypatybes. Dalyviai žiūrės ir klausysis įdomios ir intriguojančios informacijos apie rašto ir knygos istoriją, diskutuos apie pagrindinius skirtumus ir privalumus tarp klasikinių knygų ir elektroninių dokumentų, viktorinos metu taisyklingai rašys atsakymus į pateiktus klausimus. Atsižvelgiant į esamą situaciją, ieškos atsakymų tiek knygų lentynose, tiek naudojant kompiuterines technologijas. Išmoks knygų skaitymo taisykles bei higieną. Kritinį mąstymą vaikai ugdys, galėdami palyginti savo asmeninę patirtį su naujai (programos metu) įgytomis žiniomis bei dirbdami komandoje. Vyks pokalbiai-diskusijos, apsikeičiant nuomonėmis ir patirtimi, aptariant išgirstą informaciją. Užsiėmimo metu bus ugdomi kolektyvinio darbo įgūdžiai, skiepijami bendradarbiavimo principai.

Programa „Tavo žingsniai bibliotekoje“ | Bibliotekoje

Jaunimo padalinys (Tilžės g. 9, Klaipėda)
Tel (8 46) 314728
El.p. jaunimas@biblioteka.lt 

Programa skirta 5–8 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 100 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1984 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
 2019/02/01 – 2022/01/31
Edukacinio užsiėmimo „Tavo žingsniai bibliotekoje“ tikslas – supažindinti moksleivius su šiuolaikine biblioteka, vaizdžiai iliustruoti kuo nūdienė biblioteka gali būti įdomi, aktuali ir naudinga jaunimui. Visas pažinimo ir įsisavinimo procesas, siekiant suteikti jam šiuolaikinę, inovatyvią ir patrauklią formą, tikslingai papildytas naujausiais technologijų elementais (kaip pvz. bepilotės skaraidyklės, 3D akiniai, 3D spausdintuvai, Xbox žaidimų konsolė ir kt.).

Užsiėmimo metu jaunuoliai sužinos apie bibliotekoje kaupiamus knygų fondus, vaizdžiai susipažins su elektroniniu knygų katalogu, informacijos paieška jame. Dalyviai išmoks savarankiškai elektroniniame kataloge rasti jiems reikalingą knygą, ją užsisakyti arba rezervuoti. Kritinį mąstymą vaikai ugdys, galėdami palyginti savo asmeninę patirtį su naujai (programos metu) įgytomis žiniomis. Vyks pokalbiai-diskusijos, apsikeičiant nuomonėmis ir patirtimi. Užduotis atliekant komandomis, užsiėmimo metu mokiniams bus ugdomi ir komandinio darbo įgūdžiai, skiepijami pagrindiniai bendradarbiavimo principai. Programos metu dalyviai visi kartu išbandys ir savo veikloje pritaikys naujausias bibliotekoje esančias technologijas (bepilotes skraidykles (dronus), Xbox žaidimus, 3D akinius ir kt.). Kūrybinėmis ir technologinėmis priemonėmis pasiekta patirtis padeda jaunimui sėkmingiau ugdyti savo asmenybę, pasirinkti būsimą studijų kryptį.