Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Kultūros paso paslaugos (1-8 klasių moksleiviams) pasirenkamos bendru mokytojų ir tėvų/moksleivių susitarimu. 2019 metais Kultūros paso paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis.

Daugiau apie kultūros pasą: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1 
Visos kultūros paso programos: http://kulturospasas.emokykla.lt 

Kviečiame registruotis į šias programas:

Programa „Lietuvos dailės pažinimo laboratorija“

Meno biblioteka (J. Janonio g. 9, Klaipėda).
Tel. (8 46) 314730, el. p. menas@biblioteka.lt

Programa skirta 5–8 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–27 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 60 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1955

Programos tikslas – aktyviai prisidėti tenkinant jaunuomenės saviraiškos bei kultūrinio ir meninio lavinimo reikmes; skatinant moksleivius meno žinių (Lietuvos dailės temomis) įgijimui bei lavinimui, sudaryti sąlygas jų asmeniniam tobulėjimui, aktyviam įsitraukimui į visuomenės kultūrinį ir meninį gyvenimą.

Edukaciniame užsiėmime „Lietuvos dailės pažinimo laboratorija“ moksleiviai susipažins su žymiausiais šiuolaikinės dailės kūrėjais, jų darbais. Programos dalyviai bus vaizdžiai supažindinami su pagrindiniais meno istorijos momentais, svarbiausiais stiliais, žanrais, tradicinėmis ir novatoriškomis kūrybinėmis raiškomis. Per vizualaus dailės suvokimo edukacijas jie išmoks pažinti dailės kūrinius, išsiugdys gebėjimą juos suprasti, analizuoti, lyginti, interpretuoti, priskirti tam tikrai dailės srovei. Taip bus lavinama ne tik meninė ir kultūrinė jų kompetencija, bet ir ugdomas kritinis mąstymas bei kūrybingumas. Dailės edukacijos-paskaitos pabaigoje žinias įtvirtinsime specialiai šiam ugdymo procesui sukurtomis vizualiomis užduotimis. Sudalyvavę šioje programoje moksleiviai įgis žinių apie šiuolaikinės Lietuvos dailę, gebės atpažinti svarbiausius autorius, tyrinėti dailės kūrinius, juos interpretuoti. Taip pat susipažins su Meno biblioteka, čia saugomais leidinių fondais, sužinos apie bibliotekoje teikiamas paslaugas.

Programa „Skaitymai teatro šviesoje“

Kalnupės bibliotekos vaikų centras „Ruoniukas“ (Kalnupės g. 13, Klaipėda).
Tel. (8 46) 366542, el. p. ruoniukas@biblioteka.lt

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–27 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 60 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1802

Programos tikslas – per tiesiogine patirtimi grįstą pažintį su literatūros ir teatro sritimis, šių meno sričių sintezę, įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie jų kūrybiškumo lavinimo, kultūrinių, meninių ir socialinių kompetencijų ugdymo. Programos metu moksleiviai bus supažindinami su literatūra ir su teatrinės raiškos (lėlių ir šešėlių teatro) priemonėmis. Susipažinę su knygoje parašytu tekstu, keliausime į kūrybines dirbtuvėles, kuriose išlaisvinsime fantaziją ir mintyse sukurtus personažus paversime realybe. Sukurti knygų veikėjai atgis šešėlių teatro pavidalu ir pakvies artimai pažinčiai su teatru. Moksleiviai taip pat turės galimybę artimiau susipažinti su biblioteka ir atrasti jos turimą knygų įvairovę. Užsiėmimo metu bus gerinami vaikų skaitymo įgūdžiai, pristatoma bibliotekos veikla ir čia organizuojamos turiningo bei prasmingo laisvalaikio praleidimo galimybės.

Programa „Vaikas ir knyga“ 

„Kauno atžalyno“ bibliotekos vaikų centras „Pelėdžiukas“ (Tilžės g. 11, Klaipėda).
Tel. (8 46) 256224, el. p. peledziukas@biblioteka.lt 

Programa skirta 1-2 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15-20 moksleivių, 2 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/313 

Šios programos pagrindinis tikslas – pasitelkiant tradicines ir novatoriškas priemones formuoti vaikų skaitymo įgūdžius, skatinti juos domėtis literatūra, supažindinti su skirtingais informacijos perteikimo ir perėmimo būdais, suteikiančiais galimybę netradiciškai pažvelgti į knygų pasaulį.

Edukacinių užsiėmimų „Vaikas ir knyga“ metu vaikai susipažins ir galės palyginti, koks buvo raštas tik jam atsiradus ir koks yra dabar. Sužinos intriguojančių faktų apie knygas, pamatys, kaip keitėsi knygų forma ir gamybos technologijos, galės patys susikurti mini knygutes. Kad geriau įsimintų išgirstą informaciją, moksleiviai dalyvaus viktorinoje „Aštriausias protas“. Diskusijos-pokalbio metu jie dalinsis savo patirtimi ir papildys žinias apie skaitymo taisykles bei skaitymo higienos ypatumus. Užsiėmimo pabaigoje bus užduodama 10 „blic“ klausimų, į juos teisingai atsakiusių lauks staigmenos.

Sudalyvavę šioje edukacinėje programoje, mažieji skaitytojai susipažins su rašto ir knygos raidos istorija, pagrindiniais knygos leidybos ir kūrimo principais, išgirs intriguojančių „rekordinių“ faktų apie knygas; žinos pagrindines bibliotekų atliekamas funkcijas ir teikiamas paslaugas. Turintieji savo išmaniuosius įrenginius galės juos pritaikyti skaitydami papildytos realybės knygas, taip tiesiogiai patirdami, kad skaitymas gali būti ne tik naudingas, bet ir įdomus laisvalaikio praleidimo būdas. 

Programa „Lietuvos etnografinių regionų įdomybės“ 

Pempininkų bibliotekos vaikų centras „Gerviukas“, Taikos pr. 81A, Klaipėda.
Tel. (8 46) 344604, el. p. pempininkuvaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1-4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15-25 moksleiviai, 2-3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/301 

Programos tikslas – naudojant patrauklius ir įtraukiančius metodus, paskatinti moksleivius domėtis savo šalies istorija ir kultūra (kultūros paveldu), mokyti ją saugoti ir puoselėti. Užsiėmimo metu bus siekiama suteikti vaikams žinių apie kiekvienam Lietuvos etnografiniam regionui būdingus bruožus, supažindinti juos su papročiais, tradicijomis (žaidimais, dainomis, šokiais ir kt.), motyvuoti moksleivius saugoti ir puoselėti senąsias tautos tradicijas.

Edukacinių užsiėmimų „Lietuvos etnografinių regionų įdomybės“ metu vaikai „apkeliaus“ visus 5 Lietuvos etnografinius regionus. Šios netiesioginės kelionės metu jie susipažins su kiekvieno regiono ypatybėmis. Kad geriau įsimintų konkrečiam regionui būdingus bruožus, kiekviename regione programos dalyviai užsiims atitinkama veikla: žais žaidimą, klausysis sutartinės, spėlios tarminius žodžius ir pan. Kelionės pabaigoje, kad moksleiviai geriau įsimintų išgirstą informaciją ir įtvirtintų įgytas žinias, specialiame žemėlapyje dėlios kiekvienam regionui būdingus atvaizdus-paveikslėlius. Sudalyvavę šioje edukacinėje programoje, vaikai sužinos, kas yra Lietuvos etnografiniai regionai, gebės įvardinti po kelis svarbiausius kiekvieno regiono bruožus. Susipažinę su tradiciniais žaidimais, dainomis, žodžiais, galės juos atpažinti, pritaikyti savo kasdienėje veikloje. 

Programa „Žengiam į knygos pasaulį“ 

Vaikų skyrius, Danės g. 7, Klaipėda.
Tel. (8 46) 314719, el. p. vaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1-4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15-30 moksleivių, 2-3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: http://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/314 

Edukacinės programos „Žengiam į knygos pasaulį“ tikslas – formuoti gerus moksleivių skaitymo įgūdžius, kaip pagrindą kultūrinio akiračio plėtimui, kūrybingumo ir kritinio mąstymo skatinimui.

Kol skaitymo įgūdžiai nėra susiformavę, skaitymas vaikams – sunkus darbas. Gausiuose bibliotekos fonduose kiekvienas gali rasti knygų, kurioms neliks abejingas, tačiau būtina pasirūpinti, kad vaikai kuo anksčiau pravertų bibliotekos duris, laisvai jaustųsi ir mokėtų naudotis jos knygų rinkiniais. Bibliotekos darbuotojų parengtomis priemonėmis programos metu bus siekiama pradinių klasių mokiniams žaismingai pristatyti biblioteką, supažindinti su jos turimomis knygomis, skirtingais informacijos paieškos būdais, kad mažieji skaitytojai taptų ištikimais knygos draugais ir aktyviais bibliotekos lankytojais.

Pažiūrėję bibliotekininkių paruoštą teatralizuotą pristatymą, vaikai bus pakviesti žaisti žaidimą „Kas greitesnis bibliotekoje?“. Jo metu jie lenktyniaus tarpusavyje ieškodami leidinių ir informacijos pagal specialiai suformuotas užduotis. Galiausiai programos dalyviai turės galimybę išsirinkti pačią įdomiausią knygą ir ją išsinešti namo. Paslaugos rezultatas – į knygų pasaulį žengtas tvirtas pradinuko žingsnis.