Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Kultūros paso paslaugos (1-8 klasių moksleiviams) pasirenkamos bendru mokytojų ir tėvų/moksleivių susitarimu. Kultūros paso paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinėmis lėšomis.

Daugiau apie kultūros pasą: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1 
Visos kultūros paso programos: http://kulturospasas.emokykla.lt 

Kviečiame registruotis į šias bibliotekose vykdomas programas:

Programa „Pamario legendos atgyja“ | Nuotoliniu būdu

Vaikų padalinys (Danės g. 7, Klaipėda)
Tel. (8 46) 314719
El.p. vaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6185 


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu 
2021/05/10 – 2024/05/10
Tikslas – skatinti vaikus domėtis vietos atmintimi – Klaipėdos apskrities istorija.

Edukacijos metu vaikai domėsis praeities istorija, kultūra, susipažins su to meto gyvenusių žmonių išmone, „nusikels“ į mitais ir legendomis apipintą, bauginantį ir šmaikštų protėvių pasaulį. Pažintis su tautosaka lavina vaikų vaizduotę, kūrybingumą; padeda suvokti gėrio ir blogio, netinkamų pasirinkimų pasekmes, skatina vaikų pastabumą aplinkos detalėms, gamtos kaitai, kritiškai vertinti ir taikliai reikšti savo mintis, nuomonę.

Programa „Skaitymai teatro šviesoje“ | Nuotoliniu būdu

Kalnupės bibliotekos vaikų centras „Ruoniukas“ (Kalnupės g. 13, Klaipėda)
Tel. (8 46) 365934, el. p. ruoniukas@biblioteka.lt

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–27 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 60 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6258

Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu 2021/05/10 – 2024/05/10

Nuotolinė edukacija „Skaitymai teatro šviesoje“ yra skirta moksleiviams, norintiems tapti „išmaniais“ skaitytojais , t.y. mokančiais sieti skaitomą tekstą su kitomis meno šakomis, šiuo atveju šešėlių teatru. Virtualaus edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai, stebėdami šešėlių teatro vaidinimą dalyvaus literatūriniuose protų mūšiuose, garsiniuose skaitymuose (siūlomi kūriniai „Triušis Ralfis – knygų vagis“, „Vilkas, kuris iškrito iš knygos“ arba bet koks pasirinktas kūrinys). Susipažinę su tekstu užsiėmimo dalyviai virtualiai keliaus į kūrybines dirbtuvėles, kuriose išlaisvinę mintyse sukurtus personažus juos pavers realybe. Moksleivių sukurti knygų veikėjai atgis šešėlių teatro veikėjų pavidalu ir kvies susidraugauti su teatru, bei kitaip, netradiciškai, įdomiai pažvelgti į literatūrinį tekstą. Moksleiviai taip pat turės galimybę artimiau susipažinti su biblioteka, bei atrasti jos turimą knygų įvairovę.

Programa „Kaip gyvenome“ | Bibliotekoje ir nuotoliniu būdu

Pempininkų bibliotekos vaikų centras „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A, Klaipėda)
Tel (8 46) 344604
El.p. pempininkuvaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: 
   - Bibliotekoje https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/5156 
   - Nuotoliniu būdu https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/6114


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
2021/01/01 – 2023/12/31
Edukacinio užsiėmimo „Kaip gyvenome“ tikslas- susipažindinti su skirtingo laikotarpio lietuvių kultūra (nuo akmens amžiaus iki šių laikų), skirtingo laikmečio žmonių gyvenamais būstais, apranga, mityba.

Edukacijos metu vaikai sužinos apie keleto Lietuvių istorijos laikotarpių kultūrą, jiems būdingas ypatybes. Dalyviai išmoks bajorišką šokį, spėlios senovinius žodžius, žais su skirtingais laikotarpiais susijusius žaidimus. Bendradarbiavimo įgūdžius ugdys kartu statydami „senovinę palapinę“, lygindami šiuolaikinius savo turimus daiktus / namus (jų galimybes) su senoviniais galės ugdyti kritinį mąstymą. Vyks pokalbiai, apsikeičiant patirtimi, kaip šiais laikais žmonės leidžia laisvalaikį, kaip rengiasi, ką valgo bei ką apie tai yra girdėję iš savo senelių, matę filmuose.


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu
2021/05/10 – 2024/05/10
Edukacijos metu vaikai sužinos apie keleto Lietuvių istorijos laikotarpių kultūrą, jiems būdingas ypatybes. Dalyviai spėlios senovinius žodžius, mokysis „kalbėti vėduoklėmis“. Bendradarbiavimo įgūdžius ugdys kartu „atkurdami“ senovinio būsto vidų, lygindami šiuolaikinius savo turimus daiktus / namus su senoviniais galės ugdyti kritinį mąstymą. Vyks pokalbiai, apsikeičiant patirtimi, kaip šiais laikais žmonės leidžia laisvalaikį, kaip rengiasi, ką valgo bei ką apie tai yra girdėję iš savo senelių, matę filmuose.

Edukacinis užsiėmimas sudarytas ne tik iš naudingos verbalinės informacijos perdavimo, vizualios medžiagos demonstravimo, bet ir papildytas patraukliais ir edukacijai adaptuotais žaidybiniais elementais, leidžiančiais patiems dalyviams aktyviai įsitraukti. Šio užsiėmimo metu bus siekiama dalyvius sudominti neįkainojamą vertę turinčiu Lietuvos paveldu, aktualizuoti jį šiais, visuotinės unifikacijos, laikais.

 Programa „Linksmai apie rimtus lietuviškų personažų reikaliukus“ | Bibliotekoje

 „Kauno atžalyno“ bibliotekos vaikų centras „Pelėdžiukas“ (Kauno g. 49, Klaipėda)
Tel. (8 46) 256224
El.p. peledziukas@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/7248 

Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 2022/01/01 – 2024/12/31
Literatūrinio – edukacinio užsiėmimo „Linksmai apie rimtus lietuviškų personažų reikaliukus“ dalyviai supažindinami su lietuviškų personažų istorija, kokie jie buvo, kaip jie keitėsi ir įgavo vardus, o galiausiai atrado savo individualią knygą ar istoriją. Išskirsime ir sugrupuosime teigiamas ir neigiamas personažų savybes, aspektus ir bruožus. Diskutuosime kokios savybės yra tapatinamos su personažais ir kurios atitiktų ir tiktų kiekvienam vaikui individualiai. Protinių loginių žaidimų metu ugdysime vaikų mąstymą, lavinsime vaikų regimąjį suvokimą bei atmintį. Atsižvelgiant į išdiskutuotas personažų savybes skatinsime vaikus pasukti istoriją kita linkme, t.y. aiškinsimės kaip atsispiriant neigiamai įtakai bei laikantis duoto žodžio gali pasisukti istorija, sukursime kitokią pabaigą. Kartu su visais dalyviais įminsime pasimetusių personažų paslaptis bei plėsime vaikų pažinimo kompetencijas. Literatūrinis – edukacinis užsiėmimas sudarytas iš naudingos informacijos perdavimo metodikų, pripildytas žaidybinių, aktyvaus dalyvių įsitraukimo į programą elementų. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų dėka vaikai įsikūnija į personažus ir pagrįstai rizikuoja bei mokosi iš nesėkmių. Šios programos metu siekiama dalyvius sudominti knygų pasauliu bei parodyti, kad jis gali būti labai įdomus ne tik skaitymo, bet ir kitokioje veikloje (papildytos realybės knygų naudojimas tam, kad parodyti informacinių technologijų naudą, taip pat išnarplioti sukurtą „Knygų domino“ žaidimą arba pasitikrinti savo pastabumą ir atmintį „Lietuviškų personažų memo“ žaidime). Siekiama parodyti biblioteką kaip erdvę skirtą kitokiam personažų pažinimui, o taip pat ir kūrybinių patirčių ugdymui. Programa adaptuota pagal rekomenduojamų skaityti knygų 1-2 klasei ir 3-4 klasei sąrašus.

Programa „Nuo simbolio iki knygos“ | Bibliotekoje

„Kauno atžalyno“ bibliotekos vaikų centras „Pelėdžiukas“ (Kauno g. 49, Klaipėda)
Tel. (8 46) 256224
El.p. peledziukas@biblioteka.lt 

Programa skirta 1–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–25 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/5501 

Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 2021/01/01 – 2023/12/31
Edukacinio užsiėmimo „Nuo simbolio iki knygos“ tikslas – suteikti žinių apie rašto atsiradimą, jo virsmą nuo simbolio iki raidės, nuo žodžio iki knygos, nuo popieriaus iki išmaniųjų technologijų; pateikti literatūrą kaip patrauklų ir naudingą laisvalaikio praleidimo būdą.

Edukacijos metu vaikai sužinos rašto atsiradimo istoriją, pagrindines raštų grupes, bandys parašyti tekstą, be to galės palyginti įdomius faktus apie knygas, t. y. pasaulio rekordus su Lietuvos knygų rekordais, išsiaiškins knygos sandarą ir jai būdingas ypatybes. Dalyviai žiūrės ir klausysis įdomios ir intriguojančios informacijos apie rašto ir knygos istoriją, diskutuos apie pagrindinius skirtumus ir privalumus tarp klasikinių knygų ir elektroninių dokumentų, viktorinos metu taisyklingai rašys atsakymus į pateiktus klausimus. Atsižvelgiant į esamą situaciją, ieškos atsakymų tiek knygų lentynose, tiek naudojant kompiuterines technologijas. Išmoks knygų skaitymo taisykles bei higieną. Kritinį mąstymą vaikai ugdys, galėdami palyginti savo asmeninę patirtį su naujai (programos metu) įgytomis žiniomis bei dirbdami komandoje. Vyks pokalbiai-diskusijos, apsikeičiant nuomonėmis ir patirtimi, aptariant išgirstą informaciją. Užsiėmimo metu bus ugdomi kolektyvinio darbo įgūdžiai, skiepijami bendradarbiavimo principai.

Programa „Mąstau, jaučiu ir kuriu: pakeliaukim TARP pasakos eilučių“ | Bibliotekoje

Vaikų padalinys (Danės g. 7, Klaipėda)
Tel. (8 46) 314719
El.p. vaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 2–4 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 2 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8161 


Turinys, vykdant užsiėmimą nuotoliniu būdu 
2022/01/01 – 2024/12/31
Ieškoma detektyvų komanda! Trumpa nusikaltimo istorija: „Trijų paršiukų” pasakos gyventojų kasdienybę sudrebino baisus įvykis – paslapčia iškirstas visas miškas! Kas galėjo pasiryžti tokiai klastai? Vilkas – juk jie visada pasalūniški nenaudėliai, o gal šį kartą pasidarbavo mažiausiai įtarimų keliantis darbštuolis paršelis, o gal nameliui tik šiaudų radusį paršelį užvaldo pavydas? Reikalavimai: tiriant šią byla svarbu pasitelkti kūrybiškumą bei kritinį mąstymą, pabandyti atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, taikliai išreikšti savo nuomonę ir pasiremti turimomis žiniomis bei patirtimis. Kokie gebėjimai ugdomi: dirbti komandoje, gebėti tinkamai perteikti ir priimti informaciją, kartu ieškoti daugiau nei vieno sprendimo būdo, atpažinti ir įvardyti nesusipratimų metu kylančius savo ir kitų jausmus, tinkamai reaguoti. Rezultatai: pastebėta, kad emocinė būsena turi įtakos mūsų veiksmams, kaip svarbu kritiškai įvertinti kylančias problemas, iš įvairių pusių pažvelgti į susidariusias situacijas ir atpažinti nusikaltimo – kyšininkavimo atvejus realiame pasaulyje. Mąstykim, jauskim, kurkim keliaudami TARP pasakos eilučių ir į literatūrą pažvelkim kaip į priemonę ir galimybę kūrybiškai ugdyti svarbiausius augančio žmogaus gebėjimus.

Programa „Knygnešio dalia: daug kelių – vienas tikslas“ | Bibliotekoje

Pempininkų bibliotekos vaikų centras „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A, Klaipėda)
Tel (8 46) 344604
El.p. pempininkuvaikai@biblioteka.lt 

Programa skirta 2–5 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 45 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8066 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 2022/01/01 – 2024/12/31
Edukacija-patirtinis vaidmenų žaidimas, kurio metu vaikai turės galimybę pabūti XIX amžiaus Lietuvos gyventojais, susiduriančiais su spaudos draudimo metu apribotomis teisėmis į informaciją, knygnešiais – jų gelbėtojais ir netgi juos persekiojančiais žandarais. Vaidmenų žaidimo metu vaikai galės netiesiogiai „išgyventi“ priespaudoje esančių žmonių gyvenimo aspektus nuo spaudos uždraudimo, knygnešystės tinklo įkūrimo iki knygnešių veiklos. Kad geriau įsijaustų į knygnešių ir žmonių, kurių teisės gauti informaciją pažeistos, kovą, vaikai užsiims aktyvia veikla: bandys šifruoti kirilica parašytą sakinį, svers knygnešio kuprinę, bandys slapta pernešti knygas per imituojamą sieną ir likti nesugauti žandarų, ieškos knygnešių paslėptų knygų. Ši edukacija skirta 2-5 klasių moksleiviams. Atsižvelgiant į vaikų amžių veikla bus šiek tiek diferencijuojama, skirsis pateikiamų užduočių lygis. 2-3 klasių moksleiviams bus taikomos lengvesnės užduotys, mažiau pasakojama, daugiau laiko užims žaidimai.

Programa „(Ne)kitokie: per pažinimą į toleranciją“ | Bibliotekoje

Jaunimo padalinys (Tilžės g. 9, Klaipėda)
Tel. (8 46) 314728
El.p. jaunimas@biblioteka.lt 

Programa skirta 7–12 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 10–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 90 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8002 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
  2022/01/01 – 2024/12/31
Kviečiame peržengti įsisenėjusius įsitikinimus ir... Save. Atverti duris į visiškai kitokią nei Lietuvos, Kinijos kultūrą, kur žmonių išgyvenimai ir emocijos tokie pat kaip jų pačių. Diskusijos ir žaidimo pagalba susipažinsime su grožio standartais vyraujančiais abiejose šalyse, išsilavinimo ir pasirinkimo laisve. Moksleiviai turės galimybę pasidaryti skirtuką su jiems labiausiai patikusiu kinišku hieroglifu ir susipažinti su tuo metu per Europos solidarumo korpusą bibliotekoje esančiu savanoriu. Susidūrę su įsišaknijusiais stereotipais moksleiviai išvys jų lūžį edukatorės, dvejus metus praleidusios mitais apipintoje Kinijoje, pasakojimuose. Suprasdami ir pažindami kitą kultūrą tampame atviresni vieni kitiems ir pasauliui.

Programa „Menas atrakina žmogų“ | Bibliotekoje

Meno biblioteka (J. Janonio g. 9, Klaipėda).
Tel. (8 46) 314730, el. p. menas@biblioteka.lt

Programa skirta 7–10 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleiviai, 1–3 mokytojai.
Trukmė – 90 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8062 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje 
2022/01/01 – 2024/12/31
Moksleiviai susiduria su įvairiomis socialinėmis problemomis – tokia yra dabartinė mūsų aplinka. Kalbėti šiomis nepatogiomis temomis visada svarbu ir būtina. Menas yra vienas iš būdų paskatinti atsiverti, susimąstyti, reflektuoti, dalintis savo potyriais ir emocijomis. Pasinaudodami Meno bibliotekos lobynu, edukacijos dalyviai atranda meną kaip priemonę perteikti socialinę tikrovę ir laikmečio atspindį, kas padėtų suvokti savo vaidmenį socialiniame kontekste. Atrinkti meno kūriniai tampa priemone nagrinėti aktualias socialines temas, tokias kaip: vaikų vienatvė, depresija, vaikų išnaudojimas, korupcijos apraiškos, moters vaidmuo šeimoje ir visuomenėje, sovietmečio ydos, tarpusios žmonių santykiuose ir besitęsiančios dabartiniame laikmetyje. Šių nepatogių temų ieškosime menininkų: R.Katiliūtės, A. Puipos, S. Sližio, Š.Šimulyno, S. Eidrigevičiaus, kūriniuose. Temų gausa leidžia edukacijos dalyviams pamatyti meną kaip problemų išraišką ir jų sprendimo galimybę. Kuo daugiau temų edukacijos dalyviai atrastų meno kūriniuose, tuo aiškesnis taptų suvokimas, kad menas gali būti socialiai paveikus ir jame galima ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Per meno kūrinio pažinimą yra plečiamas ne tik dalyvių kultūrinis laukas, ugdoma kultūrinė patirtis, bet pasiekiamas ir psichologinis efektas: dalyviai yra skatinami formuluoti ir reikšti savo nuomonę, išsakyti mintis, reflektuoti savo potyrius, emocijas. Meno kūrinys šioje edukacijoje yra tik priemonė arba forma savirefleksijai: kalbėdamas apie meno kūrinį, dalyvis iš esmės kalba apie save.

Programa „Interaktyvus kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Imanuelio Kanto protėvių istorija“ | Bibliotekoje

I. Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)
Tel. (8 46) 448336
El. p. bibliogr@biblioteka.lt 

Programa skirta 7–12 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–20 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 90 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8240 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
  2022/01/01 – 2024/12/31
Interaktyvus kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Imanuelio Kanto protėvių istorija“ skirta tiems, kurie nori geriau pažinti visame pasaulyje žinomą lietuvių kilmės filosofą, vieną iškiliausių žmonijos mąstytojų per visą istoriją Imanuelį Kantą (1724–1804), jo protėvius, Klaipėdos istoriją, lankytinus objektus, to meto kultūros foną ir literatūros kūrinius; ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Ekskursija prasidės Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kuriai 2019 m. suteiktas I. Kanto vardas; aplankysime namus, esančius Tomo g. 3-5 – čia yra gyvenę I. Kanto giminaičiai; apžvelgsime Kantų giminės ryšius su Klaipėda – Klaipėdoje nuo XVII a. gyveno net trys Kantų giminės kartos (prosenelis Richardas Kantas, senelis Hansas Kantas, tėvas Johannas Georgas, taip pat dėdės), pažinsime senosios Klaipėdos miestiečių gyvenimo būdą, tradicijas, pomėgius; aplankysime buvusį Friedricho miestą (jame stovėjo Kantų namas), kurį simboliškai mums primena S. Jurkaus skulptūra „Laukinis vyras“; nepamiršime ir Šv. Jono bažnyčios bei kitų svarbių I. Kanto protėvių istoriją menančių objektų. Remdamiesi žymiausiomis filosofo citatomis, mokysimės remtis savo protu – išdrįsti mąstyti kitaip, ugdyti toleranciją, kovoti prieš patyčias. Žymusis filosofas teigė, kad „Teisingumas turi nugalėti, net jei dėl to turėtų žūti visi pasaulio nenaudėliai“; „Dora turi slypėti charakteryje“; „Mokslas yra organizuotas žinojimas. Išmintis yra organizuotas gyvenimas“ ; „Išdrįsk būti, protingas, turėk drąsos remtis savo protu“; „Valdovas nėra aukščiau už mokytus vyrus“. Tai tik keletas filosofo minčių, kurias pasitelksime siekdami šios programos tikslų. Ši programa skiriama 7–12 klasių mokiniams bei pedagogams.

Programa „Atsimerkti neleidžiama smerkti“ | Bibliotekoje

Jaunimo padalinys (Tilžės g. 9, Klaipėda)
Tel. (8 46) 314728
El.p. jaunimas@biblioteka.lt 

Programa skirta 8–12 klasių moksleiviams.
Dalyvių skaičius: 15–30 moksleivių, 2–3 mokytojai.
Trukmė – 90 min.
Kaina vienam asmeniui – 3 Eur (mokytojams – nemokamai).
Užsiėmimų grafikas ir registracija: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/8054 


Turinys, vykdant užsiėmimą bibliotekoje
  2022/01/01 – 2024/12/31
Vaidybinis žaidimas kviečia 8-12 kl. moksleivius žengti į erdvę, kur kiekvienas iš jų įgyja rolę ir naštą, kabančią po ja. Prieš juos atsiveria bendruomenė, perskirta nematomos nelygybės; vieniems sparčiai skurstant, kiti — turtėja. Bendruomenės viduryje sėdi GALVA rašanti taisykles, kurios ne visuomet teisingos. Ją supa melas, korupcija ir apatija kitam. Tirpstant laikui ir jo vietą užimant įtampai, dalyviai provokuojami priimti rizikingus sprendimus ir susidurti su jų pasekmėmis: skurdu, kalte, beviltiškumo jausmu. Maišatyje jie skatinami ieškoti empatijos ir bendruomeniškumo jausmo, pereiti iš pasyvaus stebėtojo į aktyvaus veikėjo vaidmenį. Žaidimas baigiamas, kai priimamas galutinis sprendimas: kur dėti kablelį ir ką daryti su GALVA? Baigus žaidimą, skatinama atvira diskusija apie sukilusias emocijas, socialiai aktyvių rašytojų kūrinius, jų svarbą ir įtaką visuomenėje.