Spektaklį "Pepė bibliografijos šalyje" rašiau siekdama 1 – 4 klasių mokinukus artimiau supažindinti su biblioteka, jos fondais, jų tvarka, naudojimosi biblioteka taisyklėmis, o taip pat norėjau padėti vaikams pažvelgti į biblioteką kaip į neįkainuojamą knygų šventovę, meilės, grožio ir kūrybos versmę. Vaikai mėgsta vaidybinius elementus, žaismingus herojus, nuotykingą siužetą. Gal ši trumpa pjesė padės jiems išmokti tapti tikraisiais bibliotekos šeimininkais ir nuoširdžiais skaitytojais.
Dalia Kudžmaitė - Balsienė, vaikų skyriaus bibliotekininkė

PEPĖ VAIKŲ BIBLIOTEKOJE

Mini spektaklis vaikams, trokštantiems pažinti margąją knygų karalystę

Veikėjai:

Veikejai

Pepė
- O! Kur aš esu? Knygos. Daug daug knygų. Dabar galėsiu skaityti, skaityti, skaityti, ir niekas manęs nebars, kad gadinu akis ir veltui gaištu laiką. Reikia skubėti! Noriu viską viską sužinoti. (Eina prie lentynų ir trauko knygas, skaito jų pavadinimus): "Patarimai gėlių augintojams" - gražu, bet nuobodoka... "Mūsų katės" - fe! Kačių aš visai nemėgstu, jos per dienas teršia mano tetulės laiptinę. "Laivai ir jūrininkai" - kiek mano tėtis apie juos yra pasakojęs! "Gogolis" - kas tai? Mano senelė darydavo panašaus pavadinimo kažkokį patiekalą iš kiaušinių, "gogel mogel" vadinasi... "Nemuno šalies pasakos".... O kur ta Nemuno šalis? Nežinau... Žinau tik, kad džiunglėse tokios nėra... Ką dar paimti? Betgi aš čia visai nematau įdomių knygų! Puikių, kvapą gniaužiančių knygų! Ir ko aš čia atkeliavau? Juk puikiausiai galėjau su vaikais žaisti futbolą ar važinėtis riedučiais... (Nusivylusi) Taip ir padarysiu.

Mojuodama lengvute rankine jau ruošiasi bėgti žemyn laiptais. Staiga kažkas šmurkšteli iš po skaityklos stalo.

Pepė
- Pelė! Kokia įdomi pelė! Neįsivaizduoju, kaip tu galėjai čia pakliūti?

Infopelė
- Esu nepaprasta, o Infopelė- tai aukščiausia visų pasaulio pelių kategorija! Žinau apie visas knygas, parašytas šioje žemėje! Ir dar… Šioje bobliotekoje turiu nuostabų draugą - kompiuterį, su kuriuo mėgstu pasikalbėti apie daugelį dalykų pasaulyje. Kai aš tupiu prie kompiuterio, tu gali žaisti su manimi. Vos tik spusteli mano uodegėlę, jo ekrane gali išvysti stebuklus. Maža rodyklė kaip sūrio trupinėlis ima šokinėti, judėti, ir tu gali žaisti, klausinėti, mokytis, džiūgauti, susiradus naujų draugų. Pažįstu tave, Pepita. Žinau, kad tu žingeidukė ir atskubėjau tau padėti. O pirmiausia noriu paklausti: ar žinai kaip vadinasi ši vieta, kur tu dabar esi?

Pepė
- Palauk... Prisiminiau! A, dabar prisiminiau - bibliÕteka! BibliÕteka!

Infopelė
- Ne vaikuti, ne bibliÕteka! Argi tai gražiai skamba? Čia bibliotek?, bibliotek?, ir dar kartą bibliotek?, Pepe. Mačiau kaip rauseisi po lentynas. Kokios knygos ieškojai?

Pepė
- Nežinau... Na, žinoma, įdomios knygos. O čia visos kažkokios nuobodžios - apie gėles, apie kates, dar apie kažkokį gogolį ir keistą Nemuno šalį!

Infopelė
- Pepe! Šalis, kur tu dabar esi, ir vadinasi Nemuno šalimi. O miestas, kuriame įsikūrusi ši graži vaikų biblioteka, vadinasi Klaipėda. Tu prieik prie šios lentynos ir perskaityk.

Pepė (prieina prie kraštotyrinės knygų lentynos skaitykloje ir skaito):
- Klaipėda.

Infopelė
- Matai, iš šitų knygų tu gali daug sužinoti apie šį miestą prie Baltijos jūros. O kiek daug mūsų skaitykloje enciklopedijų, žodynų, žinynų. Šie puikūs informacijos skleidėjai padės tau susipažinti su pasauliu, išmokti užsienio kalbų, aprėpti daugybę mokslo, meno, kultūros klausimų. Juk tu mėgsti vartyti enciklopedijas?

Pepė
- O taip! Žiūrėti paveikslėlius, žemėlapius, spoksoti į įžymių žmonių - mokslininkų, rašytojų, šaunių išradėjų nuotraukas. Aš ir namuose turiu visą lentyną enciklopedijų, anglų-prancūzų, švedų-anglų, švedų-vokiečių kalbų žodynus. Be jų nė vienos dienos neįmanoma išsiversti. Bet, infopeliuk, jeigu aš labai labai norėsiu apie ką nors sužinoti ir nieko ta tema enciklopedijose ir žinynuose nerasiu? Juk šiuose leidiniuose kartais žinių būna per maža, vos mažytė kruopelytė to, apie ką aš norėčiau sužinoti?

Infopelė
-Taip, tiesa. Ne visi žodynai ir enciklopedijos tau padės atskleisti norimus klausimus. Bet nenusimink. Šis amžius - žaibišku greičiu sklindančios informacijos amžius. Matai šį mažą televizoriuką? Tiesa, juk tu jau nuo darželio laikų moki kompiuterinių žaidimėlių. O girdėjai ką nors apie internetą?

Pepė
- Taip, juk apie internetą tiek daug kalbama ir rašoma! Girdėjau, kad į daugelį rūpimų žmogui klausimų atsakyti gali padėti internetas. Tik aš dar nemoku juo naudotis.

Infopelė
- Čia tu visko išmoksi. Visi vaikai, norintys išmokti naudotis internetu, iš anksto susitarę, yra apmokomi. Keletas įdomių užsiėmimų ir tu jau galėsi savarankiškai naršyti po interneto puslapius.

Pepė
- Bet pelyte, aš visų pirma noriu perskaityti knygų apie keliones, apie plėšikus, dar apie žvaigždes ir planetas, dar apie tūkstantis ir vieną naktį, dar, dar... (galvoja).

Infopelė
- Mieloji, neskubėk. Dabar pasivaikščiokime takeliais tarp lentynų. Beje, kiek tau metų ir kokią klasę tu lankysi?

Pepė
- Man jau devyni ir lankysiu trečią klasę.

Infopelė
- Puiku! Pakelk akutes aukštyn. Kiekvienos lentynos gale parašyti skaičiai : 1 - 2, 2 - 4, 5 - 6, 7 - 9. Jie parodo, kad būtent šiose lentynose ilsisi knygos skirtos skaityti antrokams, trečiokams, penktokams, devintokams. Štai, įeik į šią mažą kajutę, ant kurios sienos parašyta 2 - 4 klasė. Čia surikiuotos knygos, artimiausios tavo amžiui. Tu norėjai knygos apie žvaigždes ir planetas? Skaityk. Čia parašyta: "Į žinių šalį".

Pepė trauko vieną po kitos šios lentynos knygutes ir jas apžiūrinėja. Nereikalingas deda ant lentynos viršaus arba murkdo į kitas lentynas. Iš už Pepės nugaros išdygsta nykštukas Nilsas.

Nilsas
- Oi, negaliu žiūrėti, ką ta mergiotė daro! O kodėl tu, peliūkšti, nemokai jos tvarkos? Juk ji tikra piratė, knygų piratė. Šitaip sujaukė visą lentyną! Aš tuoj pakviesiu bibliotekininkę, tuoj pakviesiu....!

Infopelė
- Nilsai, nesikarščiuok. Bibliotekininkė ir taip daug darbo turi, ji tvarko naują ypač įdomių knygų siuntą. Juk ir mes patys galime pamokyti Pepę ir jai padėti.

Nilsas
- O taip, tiesa. Klausyk, mergaite, kaip tu ten - Pepe ar Pepsikola, įsidėmėk: kiekvienoje lentynoje knygos yra sustatytos abėcėlės tvarka...

Pepė
- Taip, klausau, tu Nilsai ar Čipsai, bet kas yra ta abėcėlė?

Nilsas
- Abėcėlė? Tu nežinai kas tai yra abėcėlė? Na tai A, B, C, Č, D, E, F, G, (raiškiai kapodamas taria raides).

Pepė
- Žinau, aš gerai žinau abėcėlę. Mūsų mokytoja abėcėlės seka per pamoką liepė mums surašyti klasės vaikų pavardes. Bet ką ji turi bendro su šiomis knygomis?

Nilsas
- O tu dar kartą apžiūrėk šią lentyną ir tvarkingai sudėk į vietas savo sujauktas knygas. Štai autorius - (taip vadinasi knygą parašęs žmogus) Leonardas Grudzinskas "Laiškai iš elnių miško". O štai rašytojas G. Isokas "Miško varpeliai". Matai - raidė I seka po raidės G. O štai toliau pati skaityk!

Pepė
- J. Lavritanas "Apie žvaigždes ir planetas". Radau! Radau ko norėjau! Čia ir apie saulę, ir apie Merkurijų, ir apie Saturną ir mėnulį. O čia ant kitos lentynos padėta mano ištraukta knyga L. Vasiljeva-Gangnus "Įdomiųjų darbų pamokos". Ją tvarkingai reiktų įdėti į lentynėlės galą, juk ir raidė V abėcėlės gale.

Nilsas
- Man malonu mokyti tave, Pepe. Bet juk tu dar norėjai kai ką paskaityti?

Pepė
- Taip, "Tūkstantis ir vieną naktį". Žinau kad tai pasakos, arabų pasakos.

Nilsas
- Tai prieik prie lentynėlės, virš kurios parašyta "Pasakos". Čia daug pasakų. O kaip ieškosi savo mėgstamos knygelės?

Pepė
- Žinau! Knygelė prasideda raide T. Atsargiai jas versiu viena po kitos. Va čia, žemutinėje lentynėlėje! Radau!

Infopelė
- Puiku. Betgi sakai, kad mėgsti ir apie keliones skaityti?

Pepė
- Taip! O kas yra kelionės? Tai daugybė nuostabių nuotykių. Va čia, matau ir parašyta "Nuotykiai". Vėl atsargiai žiūrėsiu knygeles, kad jų nesuversčiau...

Nilsas
- Štai, pasiimk skirtuką. Su juo tu nesumaišysi knygelių. Įdėk į tą vietą iš kur ištraukei knygutę, o jei jos tau nereikia, padėk knygutę atgal, o skirtuką ištrauk.

Pepė
- Tikrai, koks mielas tas skirtukas. (skaito) Dž. Rodaris "Čipolino nuotykiai". Kokios puikios daržovytės, ypač svogūnėlis Čipolinas! (paskaito pradžią) Įdomu: Čipolinas, Čipolinė, Čipoletas, Čipolučas... Imsiu ir šitą knygą.

Infopelė
- Tu jau išsirinkai tris knygas. Dar šitose lentynose yra apsakymų - trumpų meniškų kūrinėlių. Yra ir eilėraščių. Juk matai užrašus?

Pepė
- Taip, aš daug eilėraščių moku mintinai. O kurie eilėraščiai čia patys gražiausi?

Nilsas
- Man asmeniškai labai patinka Sigito Gedos "Baltoji varnelė". Juk ne visos varnos būna juodos.

Infopelė
- Na o man - Ramutės Skučaitės "Laiškas sekmadieniui". Tu mėgsti sekmadienius?

Pepė
Taip, sekmadienis - pati nuostabiausia diena. Ir sakai, galima parašyti jam laišką ir jis pas mane ateis? Noriu paskaityti! (ieško tos knygelės) Štai ji!

Nilsas
- Įdomias knygas išsirinkai, Pepe. O dabar laikas keliauti pas bibliotekininkę.

Pepė
Bibliotekininkė - ar čia toks lietuviškas vardas?..

Infopelė
Ne, tai - profesija. Labai sena profesija. Bibliotekininkės nuo seniausių laikų saugo knygose užrašytą žmonių išmintį, o knyga lotyniškai – biblia. Bet šiais laikais bibliotekininkės ne tik knygas saugo, bet ir mane už uodegos tampo, ieškodamos informacijos kompiuteriuose. Jūs tikriausiai žinote, kad aš padedu perduoti žmonių komandas kompiuteriui.

Infopelė ir Nilsas veda Pepę prie abonemento stalo. Čia juos pasitinka bibliotekininkė.

Bibliotekininkė
O, nauja skaitytoja! Labai malonu, mes tavęs laukėme. Kuo tu vardu?

Pepė
-Pepė.

Bibliotekininkė
- Pepė. Pepė? Argi Lietuvoje jau yra mergaičių su tokiu vardu? Aš vaikystėje skaičiau švedų rašytojos Astridos Lindgren knygutę "Pepė Ilgakojinė".

Pepė
- Taip, taip! O aš ir esu iš tos knygutės. Jūs stebitės? Argi negali vaikai atkeliauti iš knygų į svetimą šalį? Bet juk ši šalis man jau visai ne svetima. Aš čia radau tiek gražių knygų. Jūs žinote, kaip visa tai atsitiko? Pati rašytoja Astrida kartą mane pasikvietė ir pasakė: "Pepe, aš tave siunčiu į Nemuno šalį. Ten viename mieste yra labai graži vaikų biblioteka. Čia tu daug sužinosi". Aš ir atkeliavau.

Bibliotekininkė
- Tad sveika atvykusi, Pepe. O grįžusi į savo šalį, perduok kuo nuoširdžiausius sveikinimus rašytojai Astridai ir paprašyk jos....

Nilsas ir Infopelė
- Kad ji parašytų dar daug daug knygų, kuriomis džiaugtųsi ir Lietuvos vaikai.

Bibliotekininkė
- Pastebėjau, kad Nilsas ir Infopelė tave daug ko išmokė. Ar jie sakė, kad būtina perskaitytas knygutes laiku grąžinti? Ar žinai, kad pas mus yra žaisloteka, kur galima linksmai praleisti laisvalaikį? Manau, kad jie nepapasakojo apie biblioteką daugybės dalykų. Tapusi nuolatine biblitekos skaitytoja apie biblioteką sužinosi viską. Todėl, Pepe, laikas užvesti tavo skaitytojos kortelę - formuliarą ir jame įrašyti tavo išsirinktas knygeles. Tad rašykime:

Vardas: Pepė
Pavardė: Ilgakojinė
Gimimo metai: 1991
"Gėrio mokykla", 3c klasė
Saulės miestas
Vaikystės šalis

Žaidimas - konkursas „Kas greitesnis biobliotekoje?“

KAS GREITESNIS BIBLIOTEKOJE?
Bibliotekoje dažni svečiai - vaikų grupės, ateinančios susipažinti su biblioteka. Kad pažintis būtų įdomesnė, jiems pasiūloma pažaisti žaidimą.
Konkurse dalyvauja dvi - bibliozaurų ir knygraužiukų komandos. Kiekvienoje komandoje ne daugiau 4 dalyvių

1 RUNGTIS
Dalyvauja kiekvienos komandos po vieną narį. Likusieji komandų nariai - sirgaliai. Abiems rungties dalyviams duodama 20 egz. įvairių knygų. Užduotis - per 5 min. pagal abėcėlę išdėstyti knygas lentynoje. (Iš 20 knygų 5 turi prasidėti ta pačia abėcėlės raide, 5 - neturi autoriaus). Kiekviena komanda gali surinkti iki 20 taškų. Ne vietoje padėta knyga - netenkama taško. Pasibaigus rungčiai vaikai supažindinami su autoriniais ženklais.
Jeigu komandos nariai dar gali papasakoti apie vieną ar kelias šitoje lentynoje esančias knygas (kokios tai pasakos, kokie herojai, jų vardai, knygutės apžvalgėlė) - pridedami dar 5 taškai už kiekvieną leidinį.

2 RUNGTIS
Dalyvauja abiejų komandų nariai. Bibliozaurų ir knygagraužių komandoms įteikiama po voką su užduotimis. Užduotyje pateiktas 10-ties knygų sąrašas. Rungties dalyviai per 10 min. turi surasti knygas fonduose. Knygų, pateiktų sąrašuose, paieška turi būti panaši. Už kievieną rastą knygą - 3 taškai. Jeigu komandos nariai gali papasakoti apie ką rašoma knygutėse - už kiekvieną pasakojimą 5 taškai.
Po rungties bibliotekininkė trumpai papasakoja apie dokumentų paiešką bibliotekoje, kalba apie ryšius tarp fondo ir katalogo.

3 RUNGTIS
Rungtyje dalyvauja abi komandos. Joms įteikiami vokai su užduotimis, reikalaujančiomis surasti informaciją įvairiose enciklopedijose, žodynuose. Viename voke yra tiek užduočių, kiek komandų narių. Užduotys pagal paieškos sudėtingumą turi būti panašios. Užduočiai atlikti skiriama 10 min. Už kiekvieną teisingai atliktą užduotį - 5 taškai.
Užduoties pradžioje bibliotekininkė trumpai vaikus supažindina su amžiui skirtais informaciniais leidiniais.
Susumavus rungčių rezultatus, išrenkama komanda - nugalėtoja, kurios nariams skiriamas specialus lipdukas "Informacijos naras", kiti prizai.

Sudarytojas Dalia Kudžmaitė - Balsienė