Asmenys norintys naudotis bibliotekos ištekliai ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą.

Registracija:

 • Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.
 • Registruojantis pateikiamas asmens tapatybės dokumentas. Vaikams iki 16 metų – vaiko pasas arba gimimo liudijimas kartu su moksleivio pažymėjimu.
 • Registruojantis užpildoma darbuotojo pateikta vartotojo registracijos kortelė (1 priedas). Vaikai iki 16 metų pateikia tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką (2 priedas)
 • Biblioteka atsako už dokumentų saugumą.

Skaitytojo pažymėjimas:

 • LIBIS skaitytojo pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą vienkartinį mokestį:
  – suaugusiems – 2,03 Eur;
  – vaikams iki 16 metų – 1,16 Eur;
  – I ir II gr. Neįgalumą turintiems bei pensinio amžiaus žmonėms – 1,45 Eur;
  – vaikų namų auklėtiniai – nemokamai.
 • Pažymėjimas galioja visose LIBIS tinklo bibliotekose, jose užsiregistravus.
 • Skaitytojo pažymėjimą įsigyti/pasikeisti/persiregistruoti galima visuose Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose.

Reglamentuoti dokumentai:

Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklės (atsisiųsti PDF):
1 priedas: Vartotojo registracijos kortelė.
2 priedas: Dėl asmens iki 16 metų registravimo.