Paslaugų kainoraštis dviem valiutomis (LT ir Eur).

Paslauga  Mato vnt. Paslaugos kaina
1. Skaitytojo pažymėjimas  Neribotas laikotarpis

Elektroninis skaitytojo pažymėjimas:
2.03 Eur - suaugusiems
1.45 Eur - I ir II grupės negalią turintiems bei pensinio amžiaus žmonėms 
1.16 Eur - vaikams

2. Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla, platinimas
2.1. Dienraščių platinimas - prenumerata be pristatymo į namus (pensinio amžiaus žmonėms)
2.2. Suvenyrinės produkcijos su bibliotekos atributika ar kt. platinimas

1 kalend. metai

 1.45 Eur

1 vnt. Savikaina (suvenyras+išlaidos emblemai ar kt. pagaminti)
3. Bibliografinių sąrąšų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas, jų koregavimas  1 val.  1.74 Eur
4. Dokumentų kopijavimas 

1 psl. A4 formato
1 psl. A3 formato

Dokumentų spausdinimas
0.06 Eur - nespalvota
0.12 Eur - nespalvota

Tekstinis dokumentas iki A4 formato
Grafinis dokumentas
Dokumentų nuskaitymas
0.14 Eur
0.29 Eur

A4 formato

A3 formato

Dokumentų kopijavimas
0.14 Eur - iš laikraščių archyvų
0.06 Eur - iš kitų spaudinių
0.29 Eur - iš laikraščių archyvų
0.12 Eur - iš kitų spaudinių
5. Dokumentų laminavimas  1 psl. A4 formato 0.87Eur
6. Dokumentų įrišimas  A4 formato (iki 25 lapų) 1.16 Eur
7. Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių žinių pamokos  1 val. 1.74 Eur
8. Fizinių ir juridinių asmenų komercinės veiklos reklama bibliotekos patalpose Pusei metų 868.86 Eur

Kainos nustatytos remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T2-246 ir bibliotekos direktorės įsakymu 2017 m. gegužės 30 d. Nr. 26.