Projekto tikslas. Inovatyvių technologijų pagalba sukurti ir pristatyti interaktyvią edukacinę programą, kuri papildytų „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“ ir taip užtikrintų informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą (monumentalių dailės kūrinių – vitražų) išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis prisidedama ne tik prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į mano lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros.

Terminas: 2020 m. vasario 3 d. – 2020 m. gruodžio 15 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas.
Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka imasi iniciatyvos suskaitmeninti vitražus. Šiais laikais vitražo populiarumas yra ženkliai sumažėjęs, o prasidėjus pastatų privatizacijai, daug kūrinių buvo sunaikinti, laiku nebuvo pasirūpinta jų apsauga. Nemažai informacijos apie išnykusius vitražus yra sukaupusi ir išsaugojusi Klaipėdos meno bendruomenė. Ne mažiau vertinga informacija yra vitražų kūrėjų liudijimai. Surinktos informacijos pagrindu planuojama sukurti: edukacinį filmą, paskaitą-ekskursiją; susitikimų su menininkais ciklą ir knygų, pristatančių vitražus bei jų kūrėjus, pristatymą-parodą.

Tikslinė auditorija – I–IV klasių gimnazistai, studentai, pedagogai ir plačioji visuomenė.

Projekto vadovė:
Birutė Skaisgirienė
Tel. (8 46) 314730
El. p. menas@biblioteka.lt 

Virtuali knygų paroda „Lietuvos vitražo meistrai“
Biblioteka kviečia į ekskursijas „Vitražų ir freskų paieškos sakraliniuose objektuose“
Kūrybinė edukacija „Vitražas – raižinys – atspaudas“
Išvyka į kūrybines dirbtuves „Pilies malūne“, Lopaičiuose