Projekto tikslas – aktualių, naujos tematikos (vietos kontekste) istorinių paskaitų-diskusijų ir ekskursijų ciklu supažindinti visuomenę su pramoniniu bei jūriniu Klaipėdos miesto paveldu, ugdant jaunuomenės suvokimą, kodėl yra svarbus kultūros paveldas ir kaip jis turėtų būti saugomas šiandien.

„Ne/užmirštas miestas“ projektu siekiama jauniausią visuomenės dalį – paauglius ir jaunimą – supažindinti su kultūros paveldu ir atkreipti dėmesį į tai, kas paprastai, kasdienėje veikloje lieka už jų dėmesio ribų. Aktualizuojama pramoninio ir jūrinio Klaipėdos miesto paveldo sritis. Organizuojami mažai žinomos, ar visai nežinomos informacijos perdavimo-priėmimo būdai (paskaitas-diskusijas), ekskursijų metu sudarysime sąlygas tiesioginiam pramoninio ir jūrinio paveldo objektų pažinimui – pagal galimybes organizuosime patekimą į juos (dėl didesnės dalies objektų lankymo jau yra susitarta), kartu su miesto istorikais keliausime į tas teritorijas, kuriose šie objektai yra, ar buvo.

Terminas: 2019 m. liepos 1 d. – gruodžio 10 d.

Projektą finansuoja: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Projektą remia: UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.

Trumpas projekto pristatymas. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (KMSVB), būdama viena iš atminties institucijų ir kultūros puoselėjimo židinių Klaipėdos mieste, jau kelinti metai iš eilės inicijuoja ir vykdo projektus, orientuotus į visuomenės identiteto puoselėjimą, tampriai sietiną su kultūros paveldo pažinimu ir išsaugojimu. Pagrindinis šių projektų tikslas – gerinti kultūros paveldo prieigą bei jį aktualizuoti ir toliau išlieka vienu iš bibliotekos veiklos prioritetų.

Projekto „Ne/užmirštas miestas“ veiklomis – paskaitomis ir ekskursijomis – bus siekiama sudominti vyresnių klasių moksleivius, studentus ir jų pedagogus. Tokiu būdu paskatinant juos domėtis tiek savo šalies kultūra bei istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu. Skaityti paskaitas ir inicijuoti diskusijas kviesime istorikus, paveldosaugininkus bei visuomenininkus, besidominčius kultūros paveldu ir prisidedančius prie informacijos apie jį sklaidos. Jau įsitikinome, kad iš pirmo žvilgsnio tradiciniai renginiai yra populiarūs ir noriai lankomi plačiosios visuomenės. Paskaitos dažniausiai perauga įprastinį formatą iki aktyvaus auditorijos įsitraukimo, audringų diskusijų ir t. t.

Paskaitas ir ekskursijas ves:
Istorikas, Klaipėdos miesto politinis bei visuomenės veikėjas, prof. dr. Vygantas Vareikis; knygų leidėjas ir kraštotyrininkas Kęstutis Demereckas; Klaipėdos forumo koordinatorius, straipsnių autorius, VU Istorijos fakulteto studentas Benas Volodzka, kraštotyrininkas, istorikas, knygų apie Mažąją Lietuvą autorius Norbetas Stankevičius, ir kiti.

Projekto vadovė:
Akvilina Niedvaraitė,
Jaunimo skyriaus metodininkė
Tel. (8 46) 314728
El. p. jaunimas@biblioteka.lt

Nemokama ekskursija „Ne/užmirštas miestas: pramonės objektai šiaurinėje miesto dalyje“
Ekskursija „Klaipėdos pramoninis paveldas. Celiuliozės fabrikas“
Paskaita „Pramonės raida Klaipėdoje iki 1940 m. Seni ir nauji faktai“
Ekskursija „Didžiųjų burlaivių statyklos XVIII - XIX a.“