Terminas: 2021 birželio 1 d. – lapkričio 30 d.

Projekto tikslas - pradėti ir plėtoti Klaipėdos miesto nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su I. Kanto atminimu bei jo protėvių ryšiais su miestu, atgaivinimą, pažinimą ir informacijos sklaidą regione bei nacionaliniu mastu, prisidėti prie Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, per jį supažindinti su krašto istorija ir kultūra.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros paveldo departamentas.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „I. Kanto protėvių istorija“, kurio dėka projekto adresatai susipažins su unikalia Klaipėdos istorijos dalimi, siejama su I. Kanto protėviais ir garsiuoju filosofu, sužinos apie su šia tema siejamus architektūros objektus, išgirs unikalią jų istoriją. Surengta tarptautinė I. Kantui skirta konferencija skleis žinią apie lietuviškas filosofo šaknis, jo protėvių gyvenamąją aplinką ir kultūrinį foną, paskatins domėtis kultūros paveldu.

Tikslinė auditorija – įvairaus amžiaus ir išsilavinimo klaipėdiečiai bei miesto svečiai.


Projekto vadovė:
Loreta Liutkutė
Tel. (8 46) 448336
El. p. bibliogr@biblioteka.lt 

Kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Imanuelio Kanto protėvių istorija“
Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Imanuelio Kanto pėdomis...“
Konferencija „Imanuelis Kantas ir jo epocha: filosofinis, istorinis, kultūrinis kontekstas“