Projekto tikslas. Mažinti intelekto sutrikimų ir kitokią negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir skaitmeninę atskirtį, inicijuoti ir palaikyti aktyvų ir įtraukiantį bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių institucijų, sudaryti sąlygas
neįgaliesiems dalyvauti kūrybinėse veiklose, skatinti saviraišką, palaikyti menines iniciatyvas ir užtikrinti sąlygas jų įgyvendinimui.

Terminas: 2021 m. kovo 1 – lapkričio 19 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto veiklos kryptingai orientuotos inicijuoti, skatinti ir palaikyti bendradarbiavimą tarp neįgaliuosius telkiančių organizacijų, užtikrinti tarpusavio komunikaciją, paliečiant kultūrinį, kūrybinį, meninį aspektus. Šio projekto metu bus siekiama ugdyti ir atskleisti neįgaliųjų turimus meninius gebėjimus, motyvuoti domėtis skaitmeninėmis naujovėmis, kultūra apskritai.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė
Tel. (8-46) 314723
El. p. bibliogr@biblioteka.lt 

Fotografijos konkursas „Kitokia Klaipėda“
Virtualus susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu
Dr. Jūratės Sučylaitės knygos virtualus pristatymas
Virtualus susitikimas su Stanislavu Stavickiu-Stano