Projekto tikslas. Pasitelkus inovatyvias technologijas, sukurti ir pristatyti aktualią interaktyvią edukacinę programą, papildant ja „Virtualią Klaipėdos krašto dailės galeriją“, taip užtikrinant informacijos apie nacionalinį kultūros paveldą išlikimą ir prieinamumą kiekvienam. Tokiomis priemonėmis ne tik prisidedant prie informacijos apie meną išsaugojimo ir sklaidos, bet ir prie sėkmingos jaunimo integracijos į meno lauką, kultūros lauko auditorijos plėtros.

Terminas: 2019 m. gegužės 1 d. – 2019 m. gruodžio 15 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Projektą remia: UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: VDA Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos A. Brako dailės mokykla.

Trumpas projekto pristatymas. Monumentaliosios tapybos populiarumas mūsų dienomis yra ženkliai sumažėjęs. Klaipėdiečių architektų teigimu, kažkada buvo laikai, kai projektuojant pastatą freskai iš anksto būdavo numatoma vieta, ji buvo tarsi pastato dalis, reikšmingas dekoro ir tautos istorinės atminties elementas. Neabejotinai, tai – didelio susikaupimo, atsidėjimo ir darbo reikalaujantis menas, tačiau nelabai tvarus ir ne visada ilgaamžis. Todėl itin svarbu jį dokumentuoti ir įamžinti. Ne vieną Klaipėdos visuomeninio pastato eksterjerą ar interjerą vis dar puošia vertingos freskos, kurių dažnas nėra matęs. Tiesa ir ta, kad dalies sienų tapybos kūrinių jau nėra, laikui bėgant jie sunyko. Projekto iniciatoriams kilo idėja sukurti edukacinį filmą „Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose. Klaipėda“, jį lydinčią interaktyvią paskaitą-ekskursiją ir susitikimų su menininkais ciklą. Toks kompleksinis šios temos pristatymas ne tik pasitarnautų jaunimui ir pedagogams kaip aktualus ir intriguojantis žinių šaltinis, bet ir garantuotų surinktos informacijos išlikimą. Projekto renginiai bus organizuojami viešose miesto erdvėse ir bibliotekos Meno skyriuje (Janonio g. 9, Klaipėda).

Projekto vadovė:
Birutė Skaisgirienė
Meno skyriaus vedėja
Tel. (8 46) 314730
El. p. menas@biblioteka.lt 

Išvažiuojamoji ekskursija į Laukžemės ir Šventosios bažnyčias
„Monumentalioji tapyba architektūros labirintuose: praeitis ir dabartis“ II ekskursija
Pirmoji ekskursija