Projekto tikslas. Bibliotekoje įkurtą edukacinę naujų galimybių erdvę papildžius novatoriškais, populiariais, technologiniais sprendimais bei pasitelkiant įvairių sričių, kaip STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos), nematerialaus paveldo, literatūros ir meno sintezę, ugdyti kūrybišką bendruomenę, įtraukiant vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, taip prisidedant prie kūrybiško lavinimo, kultūrinių, meninių, socialinių ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Skatinti vaikų socialinę integraciją, bendruomeniškumą bei aktyvumą.

Terminas: 2020 m. kovo 16 d. – gruodžio 21 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu bus sprendžiamos svarbios Klaipėdos miesto, o taip pat visos šalies problemos – vaikų užimtumas, visapusiškas lavinimas pasitelkiant STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos ir kūrybiniai gebėjimai), kultūrinė, socialinė bei skaitmeninė atskirtis. Kūrybinių užsiėmimų metu, vaikai kurs įvairias sudėtingas struktūras, tuo pačiu mokydamiesi pagrindinių inžinerijos koncepcijų ir principų. Pasitelkiant įnovatyvias priemones, skatinsime vaikus domėtis vietos atmintimi – Klaipėdos apskrities istorija materialiu ir nematerialiu palikimu. Lego konstrukcijomis atkursime miesto legendas, padavimus ir juos įprasminsime Lego Education Story Visualizer programa, kuri leidžia sukurtas konstrukcijas fotografuoti, jų veikėjams kurti tekstus ir vizualizuoti istoriją komiksų žanro pagrindu.

Tikslinė grupė – vaikai (7–12 m.), bibliotekininkai.

Projekto vadovė:
Jolita Baltrimienė
Tel. (8 46) 314725
El. p. info@biblioteka.lt