PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorės B. Lauciuvienės
2018 m. gruodžio 05 d. įsakymu Nr.50.

Konkurso „Klaipėdos knyga“ nuostatus rasite čia.