Projekto tikslas. Aktyviai prisidedant prie sumanios visuomenės kūrimo šalyje, originaliomis formomis įsijungti į paauglių ir jaunimo asmeninių bei socialinių kompetencijų ugdymo procesą, kaip pagrindą brandžios, aukštos vidinės kultūros asmenybės formavimesi; sudarant palankias saviraiškos ir saviugdos sąlygas, prisidėti sprendžiant vis didėjančią jaunimo socialinės atskirties problemą, kurią sąlygoja jaunimo nusivylimas savimi, motyvacijos stoka, nepakankamos pragyvenimo pajamos ir kt.

Terminas: 2019 m. kovo 1 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Projektą remia: UAB „Mūsų laikas“.

Projekto partneriai: Klaipėdos turizmo mokykla, Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.

Trumpas projekto pristatymas. Šio projekto renginiai bus organizuojami bibliotekos Jaunimo skyriuje (Tilžės g. 9, Klaipėda). Jų metu bus ne tik kalbama apie kasdienes jaunimo buities ir būties problemas, ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus, bet ir kompetentingai dalinami patarimai kaip su tokiomis problemomis susidoroti. Projekto idėja gimė natūraliai, stebint mūsų jaunuolių kasdienybę, bendraujant su jais ir dalinantis mintimis apie tai, su kokiais iššūkiais jie susiduria kiekvieną dieną. Paaiškėjo, kad asmeninių daiktų tvarkymas, funkcionalus aplinkos kūrimas, kaip ir rūbų priežiūra, maisto gaminimas, sveika mityba ir dar galybė buitinių baubų jiems tampa rimtu iššūkiu. Šiandien situacija yra tokia, kad bendrojo ugdymo įstaigose didžiausias dėmesys skiriamas įvairių mokslo sričių teorinių žinių įgijimui, neformalaus ugdymo veikla tikslingai orientuojama į jaunimo kūrybinių gebėjimų lavinimą, tačiau kryptingu jaunuolio vidinės kultūros lavinimu, jo gyvenimiškų įgūdžių formavimu beveik neužsiima niekas. Projekto metu sieksime duoti jauniems žmonėms būties/buities įrankius, kurių pagalba jie sėkmingai galėtų keliauti bet kuriuo savo pasirinktu keliu.

Užsiėmimuose su jaunuoliais bendraus: stilistė V. Šaulyte; interjero dizainerė D. Mauricaitė-Kalinauskienė; žurnalistas V. Radzevičius; vyrų stiliaus konsultantas A. Gricius; asmeninis treneris A. Pauliukevičius; finansų konsultantas G. Kasiliauskas; pastatų tvarumo vertintoja R. Masalskytė; fotografas A. Kriščiūnas; žurnalo „HAPPY365“ vyr. redaktorė J. Baltrukonytė.

Projekto vadovė:
Mingailė Adomaitienė,
Jaunimo skyriaus metodininkė
Tel. (8 46) 314728
El. p. jaunimas@biblioteka.lt

Pakalbėkim apie... tvarumą su Rasita Krasickiene
Aštuntasis „Būties riešutėlių“ susitikimas „Ar pirkti pinigų medį?“
Tik nemesk svorio nuo smegenų! Susitikimas su Andriumi Pauliukevičiumi
Susitikimas su Algiu Kriščiūnu - AŠ GALIU!
„Kostiumas - kelias į širdį ir karjerą“ – susitikimas su vyrų stiliaus konsultantu Algirdu Griciumi
„Nepasimesk savo kojinėse“ - susitikimas su tvarkos maniake Giedre Bagdoniene
Padėkite man atsipjauti duonos. Susitikimas su Vytaru Radzevičiumi
Paskaita „Mano namai – mano tvirtovė, ar laikina slėptuvė?“
„Būties riešutėliai“ – kasdienės veiklos gidas jaunam žmogui!