Projekto tikslas. Pasitelkus kūrybines–terapines veiklas inicijuoti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgalius asmenis telkiančių organizacijų, sudaryti sąlygas neįgaliesiems ugdyti ir atskleisti meninius gebėjimus, skatinti neįgaliųjų socializacijos procesą, tarpusavio komunikaciją, mažinti patiriamą kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį.

Terminas: 2020 m. kovo 16 d. – gruodžio 21 d.

Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Esminis dalykas, kurį numatoma spręsti projekto įgyvendinimo metu – paskatinti ir puoselėti bendradarbiavimą tarp neįgaliuosius telkiančių organizacijų. Projekto branduolį sudarys veiklų ciklai, adaptuoti žmonėms su psichine negalia, tačiau į projekto veiklas bus įtraukiami ir kiti neįgalūs asmenys.

Numatome parengti temines kilnojamąsias literatūros parodas, kurios bus eksponuojamos partnerių erdvėse ir bibliotekoje. Bus rengiami teminiai vakarai – diskusijos. Taip pat, prisiminsime apie teatro naudą – organizuosime susitikimus su aktoriais ir režisieriais, rengsime spektaklių aptarimus. Numatoma edukacinė programa, kurios metu neįgalieji susipažins su senovės lietuvių amatais ir papročiais bei vilnos gydomosiomis savybėmis. Surengsime turimų asmeninių nuotraukų analizę ir aptarimą, organizuosime išvykstamuosius fototerapijos užsiėmimus istorinėse Klaipėdos vietose. Vadovaujant profesionaliam muzikos terapeutui, neįgalieji turės galimybę atgauti fizinį ir dvasinį sveikatingumą muzikos terapijos metu. Projekto metu, siekiant palaikyti glaudų ryšį su dalyviais, jie bus skatinami saldžiomis dovanėlėmis, vaišinami kava, arbata ir vandeniu.

Tikslinė grupė: įvairią negalią turintys klaipėdiečiai (ypač su psichine ir judėjimo negalia), mažai dalyvaujantys kultūrinėje veikloje, neturintys galimybės dalyvauti mokamuose edukaciniuose užsiėmimuose, patiriantys kultūrinę, socialinę ir skaitmeninę atskirtį.

Projekto vadovas:
Loreta Liutkutė
Tel. (8-46) 314723
El. p. bibliogr@biblioteka.lt 

„Teatro svetainėje“ – aktorė Nijolė Sabulytė. Virtualus susitikimas
Paskaita-edukacinė pamoka „Emocijų valdymas. Relaksacija“
Emocijos. Emocijų valdymas. Relaksacija
Lietuvių etnografinės vertybės – vilnos kelias. Edukacinė pamoka
Fotografijos konkursas „Klaipėda: ten, kur mūsų namai“
Virtuali paskaita „Muzikos terapija: būtis, užkoduota garse“
Virtualus susitikimas su psichologe, poete Laima Petroniene
Susitikimas su Lietuvos kino ir teatro aktoriumi Valentinu Masalskiu