Kertinis akmuo: lietuviški trieiliai ir dailės miniatiūros : knyga skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti / Vytautas Kusas. - Klaipėda : Druka, 2018 (Klaipėda : Druka). - 127, [1] p. : iliustr. - ISBN 978-609-404-265-2

„Kertinis akmuo“ – dešimtoji autoriaus knyga, kurioje skaitytojui pateikiama 100 lietuviškų trieilių ir 100 miniatiūrų pieštuku ir akvarele.

Įprasmindamas Lietuvos šimtmetį kūrybos darbais, per lakonišką poeziją ir mažo formato meno kūrinius dailininkas, poetas Vytautas Kusas plačia spalvų ir jausmų palete atskleidžia mintis apie pamatines gyvenimo vertybes. 100 knygos egzempliorių (tiražas 500 egz.) numeruotos ir komplektuojamos kartu su knygoje esančios dailės miniatiūros įrėmintu originalu.

„Būsenos“ – vienuoliktoji Vytauto Kuso poezijos knyga, išleista dviejų dydžių: miniatiūrinė –7x8 mm ir didesnė patogesniam skaitymui. Joje 34 eilėraščiai, 60 puslapių. Tekstas spausdintas spaustuvėje „Druka“, o poezijos knygą pats autorius įrišo rankiniu būdu ir išleido 100 egzempliorių tiražu. Miniatiūrinė knyga „Būsenos“ agentūros „Factum“ diplomu Nr. 560 pripažinta mažiausia lietuviška knyga.

Galerija