Mano receptų knyga: Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo atradimai / Herta Gelžus; [vertimas iš vokiečių kalbos: Mireta Būdvytienė], 2019.

Užsakyti/rezervuoti leidinį

Unikalus, iš rankraščio į knygą pavirtęs, leidinys. Šiame Otto Sekunos spaustuvėje (Šilutėje) išleistame sąsiuvinyje nuo 1892 m. šišioniškė Herta Gelžus (Herta Gelszus), gyvenusi Petreliuose, gotišku ornamentuotu smailiakampiu šriftu vokiečių kalba užrašė Klaipėdos krašte gamintų valgių receptus. Unikaliame rankraštyje užfiksuota apie 500 kulinarijos, konditerijos, gėrimų receptų. Rankraštis pusę amžiaus pragulėjo Šilutės Hugo Šojaus muziejaus archyvuose.

Pasak knygą parengusios Šilutės H. Šojaus muziejaus direktorės Indrės Skablauskaitės, knyga „Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo atradimai“ iš esmės paneigia vyravusią nuostatą, kad praeityje pajūrio ir pamario gyventojai maitinosi skurdžiai, kad vien žuvimi gyvi buvo.

Būtent žuvies kelias šiandien geriausiai reprezentuoja Mažosios Lietuvos regiono kulinarinį paveldą. Na, dar esame girdėję šiupinio, vofelių, kafijos pavadinimus.

Profesorius Rimvydas Laužikas, parašęs įžanginį žodį knygai „Klaipėdos krašto kulinarinio paveldo atradimai“, priminė, kad rašyti receptus praeityje buvo labai populiaru ir kone kiekviena raštinga moteris turėjo asmeninį kulinarinį sąsiuvinį.

„Didžiojoje Lietuvoje tarpukariu buvo organizuojami gastronomijos kursai, kuriuose moterys dalyvaudavo ir receptus rašydavo, tačiau dauguma jų neišliko. Niekas jų nelaikė svarbiu istorijos šaltiniu ar kolekcionavimo subjektu ir nerinko. Kulinarinio paveldo tyrimai ilgą laiką nebuvo laikomi reikšmingais, kultūros istorija užėmė politinės, ekonominės istorijos podukros poziciją“, – sakė R. Laužikas.