Žmonės su negaliomis sveikatos sistemoje: aktualijos sveikatos darbuotojų edukacijos kontekste: monografija / Liudmila Rupšienė, Milda Ratkevičienė, Regina Saveljeva; [recenzentai Liudmila Dulksnienė, Renata Geležinienė, Asta Mažionienė]; Klaipėdos universitetas, 2021

Monografija parengta Klaipėdos universitete 2018–2021 metais, vykdant projektą „Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas“, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Projektas apėmė keletą veiklų ir mokslinių tyrimų, vienas jų – žmonių su negaliomis, jų artimųjų bei sveikatos darbuotojų apklausa, kurios dalis rezultatų pateikiama šioje monografijoje.

Užsakyti leidinį


Kitos naujos knygos