Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija: mokslo studija / Nida Poderienė, Aurelija Tamulionienė; [recenzentės Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva Vaišnienė], 2021

Mokslo studijoje „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija", remiantis kiekybiniais ir kokybiniais duomenimis, nagrinėjama grįžusių mokinių sociokultūrinė aplinka, išskiriant pagrindinius veiksnius, lemiančius kalbines grįžusių iš užsienio mokinių integracijos aplinkybes, aptariamos priežastys, lemiančios vienos kalbos pasirinkimą kitų kalbų atžvilgiu.

Vertinant kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos svarbą, nagrinėjamos grįžusių iš užsienio mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos socialinės vertės ir kalbinės tapatybės, aptariami lietuvių kalbos mokymosi sunkumai ir jų įveikos sąlygos.

Užsakyti leidinį


Kitos naujos knygos