Rommelio archyvas / Erwin Rommel; redaktorius ir sudarytojas B. H. Liddell Hart; iš anglų kalbos vertė Antanas Šernius, 2022

„Rommelio archyvas" – patrauklus oficialių dokumentų ir asmeniškų užrašų rinkinys, suteikiantis retą galimybę suvokti „dykumos lapinu" vadinto feldmaršalo minčių eigą, tarsi kartu su juo sėsti į vadavietės automobilį, pasileisti Libijos ar Tuniso smėlynais ir iš arti pažvelgti į karą bei procesus, vykusius Ašies valstybių aljanse ir Hitlerio vadovaujamoje karinėje vadovybėje.

Užsakyti leidinį


Kitos naujos knygos