Apie Ernesto Kuckailio knygą „Dešimt kautynių“:

Tai gerokai kitokia knyga apie partizanų kovas, nei esame pratę skaityti. Autorius, pats būdamas karys, profesionalo žvilgsniu, ginkluotės, karybos ir taktikos požiūriu, įvertino ir aprašė dešimt partizanų kautynių su priešu.

Daugeliu atvejų autorius rekonstruoja susirėmimus itin detaliai, iki menkiausių smulkmenų: kaip pulta, trauktasi, kokie veiksmai ir ginklai naudoti, koks buvo jų efektyvumas – kas pasiteisino, o kas nelabai, kur partizanai pademonstravo išradingumą ir karo meno išmanymą, o kur, deja, nepatyrimą ir klydo, neretai už tai mokėdami aukščiausią kainą.

Bene įspūdingiausi, labiausiai įtraukiantys ir sukrečiantys knygos momentai, kur pasakojimas papildomas archeologinių tyrimų mūšių vietose medžiaga. Nesvarbu, ar tai karštligiškas mūšis atvirame lauke, ar žūtbūtinė gynyba priešų užspeistame bunkeryje. Autorius asmeniškai dalyvavo metalo ieškikliais kruopščiai šukuojant mūšių vietas. Stebėtina, kiek karybą išmanančiam, į mūšio liudininkų dokumentus ir pasakojimus įsigilinusiam žmogui gali „papasakoti" žemėje rastos sagos, skeveldros, iššautų šovinių tūtelės, jų kiekis, padėtis, išsibarstymo trajektorijos, gausa ar stygius.

Nuostaba sumažėja prisiminus, kad autorius pats yra profesionalus karys, Lietuvos kariuomenės viršila, snaiperių ir išgyvenimo kursų instruktorius, tad jam „karo šiukšlės", net jei jos senovinės, pasako kur kas daugiau nei eiliniam tyrinėtojui. Juolab kad bent trijuose knygos epizoduose minimas mūšių dalyvis – autoriaus senelis Boleslovas Kuckailis-Šapalas, papasakojęs anūkui ne vieną kautynių epizodą.

Knyga turėtų sudominti visus karybos, Lietuvos partizanų kovų tyrinėtojus ir ne tik. Parašyta gyvu, lengvu, dinamišku stiliumi, nevengiant ir nebijant pasidalyti subjektyviais tyrinėjimų įspūdžiais, asmeniniais pastebėjimais ir patirtimi. Tad vakaras su knyga tikrai neprailgs.

Gediminas Kulikauskas

Dešimt kautynių: partizanų mūšiai profesionalaus kario akimis / Ernestas Kuckailis. – Kaunas : Vox altera, 2020. – 155, [1] p. – ISBN 978-609-8088-33-5


Kitos naujos knygos