Vieta:  Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)

dramokr.jpg

Kovo 5 d. 17 val. vyks istorikės, kraštotyrininkės Joanos Vigos Čiplytės dokumentinės monografijos „Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893–1945)“ pristatymas ir susitikimas su autore. Renginys skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Dr. Vladas Natkevičius – Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių šimtinės „Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje. Pristatomas leidinys – tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. Vlado Natkevičiaus gyvenimą, politinį ir diplomatinį darbą, visuomeninę veiklą ir kūrybą. Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmojoje leidinio dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai pranešimai ir kt.

Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip ,,aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delegacija, tarp jų ir dr. Vladas Natkevičius, vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į Vakarus. Gyveno Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgus, 1945 metų gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52-ji metai. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso kapinaitėse.

Dalintis Facebook'e