Vieta:  Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)

dramokr.jpg

Rugsėjo 13 d. 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) skambės literatūrinė-muzikinė kompozicija „Dievas kalba kiekvienam...“. R. M. Rilkės eiles skaitys aktorė Nijolė Sabulytė, smuiko melodijas atliks Rima Tamo. 

R. M. Rilkė (Rainer Maria Rilke, 1875–1926) – žymus lyrikas, prozininkas bei vertėjas. Jo kūrybą veikė pagrindinių XIX a. pab. – XX a. pr. krypčių – simbolizmo, impresionizmo, neoromantizmo – poetika. R. M. Rilkės poezijos tonacija – klausianti, ieškanti, apmąstanti esminius žmogaus ir menininko egzistencijos klausimus. Ji įsiskverbia į giliausius dvasios ir intelekto klodus.

Poetas pasižymėjo puikia intuicija, dideliu jautrumu subtiliausiems nuotaikų, spalvų, formų ir garsų niuansams, filosofine mąstysena bei gebėjimu visa tai išreikšti įtaigia, plastiška kalba. Jis išplėtė meninio žodžio raiškos galimybes, sukūrė naują poetinį universumą. R. M. Rilkė neretai laikomas grynojo meno atstovu, apolitišku estetu, pripažįstamas klasiku, atvėrusiu naujas menines erdves ne tik vokiečių, bet ir pasaulinei poezijai.