Vieta:  Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)

dramokr.jpg

Lapkričio 5 d., penktadienį, 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Kosto Kauko (1928–2020) atminimo vakaras. Renginyje dalyvaus: Aleksandras Šimanskis, Nijolė Kepenienė, Vytautas Čepas, Dionyzas Varkalis, Antanas Bučinskas. Muzikos kūrinius atliks smuikininkė Lina Marija Songailė.

Kostas Kaukas – gerai žinomas rašytojas, žurnalistas, redaktorius, išleidęs daugiau nei penkiasdešimt knygų, apdovanotas Ievos Simonaitytės literatūrine premija (1989 m.).

Rašytojas gimė 1928 m. sausio 28 dieną Duselninkuose, Alytaus apskrityje. 1955 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. Dirbo laikraščio „Tiesa“ redakcijoje, telegramų agentūroje ELTA, Pabradės rajono laikraščio „Darbo žmogus“ redaktoriumi, Tauragės rajono laikraščio „Tarybinis valstietis“ korespondentu, 1974–1981 m. – Klaipėdos statybos montavimo organizacijos savaitraščio „Statybininko žodis“ redaktoriumi, Lietuvos televizijoje ir radijuje, 1990 m. – „Klaipėdos keleivis“ redakcijoje. Nuo 1980 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Rašė humoreskas ir feljetonus, satyrinius apsakymus ir tragikomiškas apysakas. 1975 m. pasirodė pirmoji rašytojo knyga, satyrinių apsakymų rinkinys „Milžinų sąspyriai“, vėliau satyrinė apysaka „Didesnis už save“ (1980), humoreskų rinkinys „Tas ar ne tas“ (1991), „Parazitologija“ (1992), „Valdžios vyrai ir moterys“ (2000), „Karalienės Mikaldos pranašystės pildosi – grožinė literatūra papjauta!“ (2007) – tai vis satyros, parodijos, kuriose išryškinami, išviešinami visuomenės skauduliai ir nesklandumai. K. Kaukas rėždavo savo tiesą iš peties, jo humoras buvo aštrus. Apysakose „Musei geriau“ (1988), „Mirusių pamokos“ (2001), „Narkomano užrašai“ (2002), „Kaifas – velnio dovana“ (2017) gvildeno skaudžias, sunkiai išsprendžiamas problemas. Rašydamas suaugusiesiems, nepamiršo ir vaikų – išleido knygas „Žvėrių pamokos“ (1992), „Baltųjų varnų eiguva“ (1997). Su vaikais rašytojas kalbėjo atvirai, taip, kaip su suaugusiais žmonėmis.

Nepriklausomybės metus rašytojas pasitiko aktyviai įsiliedamas į Sąjūdžio veiklas. Sudarė knygą „Sąjūdis Klaipėdoje“ (1998), publicistinę knygą apie Sąjūdžio 20 metį ir kitus leidinius, talkininkavo kuriant „Mažosios Lietuvos enciklopediją“.
Renginio metu ne tik apžvelgsime K. Kauko literatūrinės kūrybos kelią, prisiliesime prie istorijos ir to laikmečio politikos, savaip įtakojusios rašytojo gyvenimą, bet ir pažinsime jį kaip asmenybę, sužinosime, kaip rašytojas save vertino ir pristatė, kas turėjo įtakos jo gyvenimo sprendimams.

Atvykusiems būtina turėti galimybių pasą.


Dalintishttps://www.facebook.com/events/935215827351358 


Renginio įrašas