Karantino laikotarpiu (2020 m. kovo 16 d. – balandžio 13 d.) Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka ir jos padaliniai lankytojus aptarnauja tik nuotoliniu būdu. Šiomis dienomis taip pat atšaukiami visi renginiai, neformalaus vaikų švietimo užsiėmimai, gyventojų mokymai ir kitokio pobūdžio edukacijos bei susibūrimai.

SKAITYTOJAMS, PASISKOLINUSIEMS KNYGŲ

Karantino laikotarpiu knygos į biblioteką nepriimamos. Primename, kad leidinių grąžinimo terminą prasitęsti galite savarankiškai bibliotekos elektroniniame kataloge, pasirinkus nuorodą „mano sritis“ ir prisijungus nurodant skaitytojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį (savo pavardę lietuviškais rašmenimis).

Jei gavote elektroninį laišką apie artėjantį knygos grąžinimo terminą, norėdami pratęsti leidinį spauskite laiške esančią nuorodą. Jei jau išnaudojote visas galimybes – nenusiminkite. Delspinigiai šiuo sudėtingu laikotarpiu skaičiuojami nebus.

Knygų užsakymai nepriimami. Rezervavimo funkcija sustabdyta.

 

SKAITYTOJŲ INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS TEIKIAMAS

NUOTOLINIU BŪDU INFORMACIJĄ TEIKIANTYS SPECIALISTAI

Direktorė – Bronislava Lauciuvienė, tel. 868651341, b.lauciuviene@biblioteka.lt  
Pavaduotoja – Eugenija Koveckienė, metod@biblioteka.lt  
Pavaduotoja ūkio reikalams – Daiva Viršilienė, buhalterija@biblioteka.lt  
Personalo administratorė – Vaida Diržininkienė, personalas@biblioteka.lt  
Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyrius – Loreta Daugelienė, loreta.daugeliene@biblioteka.lt ,  Laimutė Karalienė (8 46) 344564
LIBIS administravimo specialistė - Raimonda Rudienė, komplekt@biblioteka.lt 
IT ir projektų valdymo sk. vedėja – Jolita Baltrimienė, info@biblioteka.lt 
Kultūros projektų administratorė – Agnė Gudaitytė-Mišeikienė, projektai@biblioteka.lt  
Dizainerė – Vida Mečionienė, dizaineris@biblioteka.lt  
Metodininkė (viešiesiems pirkimams) – Jūratė Skeiverienė, jurate@biblioteka.lt  
Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos skyrius – Birutė Jakštienė (8 46) 314723, aptarnavimas@biblioteka.lt 
Vyr. bibliografas – Jolanta Gvozdevienė, informacija@biblioteka.lt

Saugokime savo ir kitų sveikatą!