Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka visose Lietuvos viešosiose bibliotekose pradėjo vartotojų apklausą, skirtą viešosios interneto prieigos poveikio vertinimui. Šia apklausa siekiama ištirti vartotojų nuomonę apie bibliotekas, naudojimosi internetu įgūdžius bei įpročius, bendrą požiūrį į biblioteką. Surinkti duomenys reikalingi siekiant tobulinti bibliotekos teikiamas paslaugas, kokybiškai aptarnauti vartotojus atkreipiant dėmesį į jų pageidavimus.

Klausimyną matysite prisijungus prie viešos interneto prieigos kompiuterio bibliotekoje bei atsidarius interneto naršyklės programą. Prašome aktyviai įsitraukti ir užpildyti anketą išreiškiant savo pilietinę valią ir norą prisidėti prie pažangesnės Lietuvos kūrimo ir bibliotekos paslaugų gerinimo. Apklausoje gali dalyvauti bibliotekų lankytojai nuo 16 metų. Klausimynas lankytojams prieinamas iki rugsėjo mėn., o jo pildymo trukmė – apie 15 min.

Jei norite išsakyti savo pastebėjimus ir prisidėti prie bibliotekos paslaugų tobulinimo, bet vasaros metu negalite atvykti į mūsų biblioteką, užpildyti klausimyną galite atsidarę šią nuorodą: http://apklausa.tns.lt/index.php/225286/lang-lt