Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (KMSVB, Turgaus g. 8) ieško specialisto, IT ir projektų valdymo skyriaus metodininko pareigybei užimti. Paskirtis – vykdyti bibliotekos veiklos ekonominę analizę ir skaičiavimus, organizuoti viešuosius pirkimus, rengti sutartis.

Specialūs reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba kolegijoje įgytą ekonominį, teisinį išsilavinimą;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos konstituciją, LR įstatymus, tame tarpe būti susipažinus su Bibliotekų įstatymu;
3. turėti gerus darbo su kompiuteriu, MS Office paketo programomis įgūdžius;
4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus veiklos gerinimui, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1. metodininkas atsako už bibliotekos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą pagal Direktoriaus patvirtintą KMSVB supaprastintų viešųjų pirkimų tvarką;
2. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
3. atlieka bibliotekos veiklos ekonominę analizę bei ekonominius skaičiavimus, reikalingus vertinant, planuojant bibliotekos išteklių naudojimą;
4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant projektus, atsako už sutartinių įsipareigojimų dokumentų ruošimą;
5. koordinuoja struktūrinių padalinių darbą su vartotojais, laiku negrąžinusiais panaudai pasiskolintų dokumentų, kontroliuoja sutarties su skolų išieškojimo tarnyba įgyvendinimą.

Atlyginimas – 1100 Eur (prieš mokesčių atskaitymą). Įvertinus metinius rezultatus, prie atlyginimo mokamas kintamos dalies priedas.

Savo gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu: b.lauciuviene@biblioteka.lt iki 2021 birželio 18 d. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8-46-314720. Informuosime tik atrinktus kandidatus.