Gyveni ir retai susimąstai, o kaip šią dieną gyveno, ką veikė, kuo kvėpavo, kokius džiaugsmus ir rūpesčius apturėjo mūsų tėvynainiai, pavyzdžiui, prieš 100 metų. O kas geriau nei dienraščiai atspindi esamosios dienos pulsą, tad pasižvalgykime senojoje spaudoje ir pažiūrėkime, kas gi įdomaus vyko šiandien prieš 100 metų.

Šiandien mūsų rubrikoje „Lietuva“ („Lithuania“, daily) ir „Darbininkas“ iš už Atlanto

Europoje baigiant siausti ispaniškajam gripui (1918-1920) Lietuvoje ruošiamasi Steigiamojo seimo rinkimams. Prasideda agitacijos ir kova už rinkėjus, paramos rinkimas. O ar kada susimąstėte, kad Lietuva galėjo tapti ir monarchija? O kuris karalius jums būtų arčiau širdies: Vokietijos, Anglijos, o gal kur kas egzotiškesnis?

Mes laukiam Velykų, o prieš 100 metų jau po jų. Ar šiemet mūsų Velykos nevirs Kalėdomis, kaip anuomet? Galime tik pasiguosti, kad ir jie tada Velykas leido namie...

Nuo šiol bibliotekos svetainės www.biblioteka.lt rubrikoje „Lietuvoje prieš 100 metų“ senosios spaudos apžvalga – kasdien po įdomią ir intriguojančią naujieną iš 1920 metų, konkrečios dienos periodinių leidinių. O kad nepraleisti svarbių žinių rekomenduojame užsiprenumeruoti KMSVB bibliotekos naujienlaikraštį ar www.facebook.com/kmsvb kanalą.

Dėka bibliotekose, muziejuose, archyvuose sukaupto ir www.epaveldas.lt portale suskaitmeninto milžiniško senųjų laikraščių, žurnalų, knygų lobyno, mes galime keliauti laike ir prikelti atmintį.

BUS TIKRAI ĮDOMU!

Galerija