Kamanė: skaitymo pradžiamokslis 5–7 metų vaikams / Česlovas Navakauskas; [iliustravo Agnė Nananai], 2019.

Ei džium tabalai
Susikibo vabalai.
Ką jie ten sumanė?
Grumias dėl KAMANĖS!
Griebkit, vyrai, pagalius,
Greit išskirkit vabalus.
Duokit jiems po raidę –
Lai skaitys pažaidę!

Susipažinkite su raidėmis ir mokykitės skaityti: pradėję nuo skiemenų ir žodžių, netrukus jau galėsite perskaityti sakinį ir tekstą. Atlikdami užduotis – spalvindami ir įrašydami raides, jungdami žodžius, atminkite, kad kiekviena raidė svarbi tariant ir rašant konkretų žodį.

Smagių atradimų jums linki Kamanė!