Vieta:  Senosios spaudos apžvalga

dramokr.jpg

Biblioteka kviečia pasižvalgyti senojoje spaudoje ir pasižiūrėti, kas gi įdomaus vyko gegužės mėnesį prieš 100 metų. Šįkart mūsų rubrikoje naujienos iš kas mėnesį leidžiamų žurnalų „Meilė“ bei „Meilė ir šeimyna“.

Gegužė – pavasario kulminacijos mėnuo, kuomet, tarsi per vieną naktį sužaliuoja gamta, pražysta medžiai, ir, regis, neužsičiaupdami čirška paukščiukai. Prieš 100 metų gegužės mėnuo žurnale „Meilė“ buvo apibūdinamas „už gražiausį ir meiliausį mėnesį, nes iš teisybės tas mėnuo Lietuvoje yra gražiausiu, nes visa gamta atgija, sužaliuoja, sužydi medžiai, gėlės ir žolės; neišpasakytu gražumu Lietuvos žemė mėnesyje Gegužio pasipuošia“. Apie gegužės mėnesio pavadinimo kilmę, anuomet švenčiamas šventes ir gegužės mėnesiui pritaikomus posakius ir patarles kviečiame paskaityti plačiau 1920 m. gegužės mėnesio žurnale „Meilė“, tęsinys čia.

Šiais laikais gegužės mėnesį taip pat minime daugybę švenčių, tarp kurių – Motinos dieną, Tarptautinę šeimos dieną, Meilės deivės Mildos šventę, o prieš 100 metų gegužės mėnuo buvo laikomas meiliausiu mėnesiu, todėl kviečiame šiandien, Šeimos dieną, pradėti skaitiniais apie meilę ir šeimyną!

Žurnalo „Meilė ir šeimyna“ gegužės numeryje gvildenama anuomet itin aktuali tema – kaip išsirinkti sau pačiutę! Juk „išsirinkti pačią, tai ne juokai, ne alaus stiklas išgerti.“ Sužinokime, kas anuomet buvo aktualu ir svarbu, pasvarstykime ar šiai dienai galime pritaikyti anuomet taikytus patarimus? „Kaip išsirinkti sau pačiutę“, tęsinys čia.

Periodinio leidinio „Meilė ir šeimyna“ komandos narė Panelė Kleopatra ruošia atsakymus į „visokias meilės minkles“. Pasižvalgykime ar šiandienos rūpesčiai meilės klausimais labai skiriasi nuo „meilės galvasūkių“ prieš 100 metų: Cyltų Jonas nerimauja, kad jo „taip be galo“ mylima mergaitė dar nenori tuoktis. Jonui jau 26 metai, greit bus per vėlu! Tuo tarpu Alfonsas, taip pat nori vesti, tačiau jo bėdos kitokios – jis 100 proc. komunistas, o jo išrinktoji – 100 proc. katalikė! O kokios meilės minklės kamuoja Onytę ir ką visiems susirūpinusiems patars panelė Kleopatra skaitykite plačiau čia

Šios dienos senosios spaudos skaitinius siūlome pabaigti 1917 m. parašyta V. Kapsuko knyga „Šeimyna Seniau, Dabar ir Ateityje“, kurioje išdėstytas „istoriškas aprašymas šeimynos išsivystymo“. Knygoje gvildenama krikščioniškų pažiūrų į šeimą, turtingų ir darbininkų šeimų skyrybų, vaikų, namų ruošos, prostitucijos ir kitos tematikos. Be to, knygoje pateikiama „ateities šeimynos“ vizija. Įdomu, ar autorius taikliai nupasakojo šių dienų šeimos sampratą?

Smagių skaitinių!

Rubrikos „Lietuvoje prieš 100 metų“ archyvas