Vieta:  Senosios spaudos apžvalga

dramokr.jpg

Biblioteka kviečia pasižvalgyti senojoje spaudoje ir pasižiūrėti, kas gi įdomaus vyko šiandien prieš 100 metų.

Pirmąjį šių metų gegužės šeštadienį siūlome pavartyti vienintelį Amerikoje kultūrinį juokų ir pašaipų laikraštį „Perkūnas“, kurį leidžia garsi visam pasauly „Perkūno“ bendrovė, o redaguoja smarkūs vyrai lietuviai.

Šis, kas mėnesį leidžiamas laikraštis, yra kupinas linksmų istorijų, eilėraščių ir anekdotų, o jų autoriai Perkūnukas, Žvirblaicis, Žaibas, Detroito mandagus jaunikaitis ir kt. Ši smagi kompanija, kviečia smarkius perkūniškus agentus prisidėti prie vykdomų veiklų. Skaityti plačiau...

Anuomet smarkūs vyrai lietuviai lietuvaites bandė atkalbėti nuo draugysčių su svetimtaučiais vyrais:
„Tad nebūkit pateliškėms,
Ir neliksit Jurgių pliuškėms.
Būkit doros lietuvaitės,
Mūsų gerbiamos mergaitės.“ Skaityti plačiau... 

O kaip manote, ar prieš šimtą metų kurti anekdotai skiriasi nuo nūdienos? Skaityti anekdotus... Dar...

Smagių skaitinių!

Rubrikos „Lietuvoje prieš 100 metų“ archyvas