Vieta:  Senosios spaudos apžvalga

dramokr.jpg

Biblioteka kviečia pasižvalgyti senojoje spaudoje ir pasižiūrėti, kas gi įdomaus vyko šiandien prieš 100 metų.

Šiandien mūsų rubrikoje naujienos iš dienraščių „Lietuva“ („Lithuania“, daily) bei „Prusu lietuwiu balsas“.

Sudėtingas ir prieštaringas Lietuvos istorijos laikotarpis – nuo 1920 metų prancūzų valdomas Klaipėdos kraštas. Po to, kai 1920 metų sausio 10 d. buvo ratifikuota Versalio sutartis, Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos Reicho ir netrukus perduotas valdyti Prancūzijos valdžios atstovui – generolui D. Odry.

Besikuriančiai Lietuvos valstybei svarbiausia ir tautinis atgimimas. Reikia kurstyt lietuvystės ugnį, kuri sušildytų „vientaučius“ Mažojoje Lietuvoje, kurių dauguma suvokietėję. Juk šis nedidelis kraštas ilgą laiką buvo svetimos valstybės įtakoje. Skaityti plačiau...

Pradedami Lietuvos suvienijo darbai. Skaityti plačiau...

Rubrikos „Lietuvoje prieš 100 metų“ archyvas