Vieta:  Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8)

dramokr.jpg

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) iki liepos 15 d. eksponuojama Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos narių fotografijos paroda „Vasaros žydėjimas“.

Parodoje eksponuojami Klaipėdos neįgaliųjų draugijos įgyvendinto projekto „Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ metu sukurti darbai. Projektu siekta pagerinti vietos plėtros strategijoje numatytų tikslinių grupių dalyvių socialinę padėtį, pritraukti savanorių, kurie teikė socialinę atskirtį mažinančias įvairias socialines paslaugas, buvo didinama vietos bendruomenės socialinė integracija. Paroda, kurią eksponuojame – vienas šio projekto veiklų rezultatų.

Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija savo veiklas plėtoja nuo 2000 m. Be daugybės kitų veiklų – atstovavimo neįgaliesiems juos palydint į gydymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros ir kitas viešąsias įstaigas, aktyvių vokalinio ansamblio „Pagairė“ koncertinių veiklų, plėtojami rankdarbių ir fotografijos būrelių užsiėmimai. Klaipėdos neįgaliųjų draugijos nariai – aktyvūs visuomeninių renginių dalyviai, maloniai stebinantys savo iniciatyvumu, originaliomis idėjomis ir meniškais kūriniais. Šįkart bibliotekos lankytojams pristatome fotografijos parodą „Vasaros žydėjimas“.