Vieta:  Virtuali paroda

dramokr.jpg

Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešoji biblioteka kviečia susipažinti su archeologės, antropologės, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos Marijos Gimbutienės (1921–1994) atminimui skirta virtualia spaudinių paroda. Parodoje eksponuojamos M. Gimbutienės parašytos knygos, taip pat kitų autorių leidiniai, kuriuose rašoma apie šią iškilią asmenybę. Nemažai medžiagos apie M. Gimbutienę galima rasti periodinėje spaudoje, todėl pateikiame keletą vertingų nuorodų.

2021-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs M. Gimbutienės metais. Prieš šimtmetį gimusi mokslininkė yra archeomitologijos (naujos mokslo šakos, sujungusios archeologiją, lingvistiką, etnologiją ir religijotyrą) pradininkė, padėjusi pagrindus naujajai Senosios Europos istorijos koncepcijai.

Pasaulyje M. Gimbutienė užima vietą šalia įtakingiausių archeologų. Savo moksline veikla ji gerokai pakeitė Europos priešistorės sampratą, išsakė naują požiūrį į archeologiją – tradiciškai archeologai tik kasinėja ir aprašinėja savo radinius, o M. Gimbutienė ėmėsi aiškintis jų prasmę. Savo darbuose ji atskleidė Europos tautų, tarp jų ir baltų, priešistorės evoliuciją, sukūrė Senosios Europos kultūros sampratą.

„Aš nesiūlau atgaivinti senų laikų, o studijuoti ir visa, kas geriausia, perimti į šiandieną. <…> Mums reikia ryšio su žeme, augalais ir gyvūnais, o tai ir yra Senosios Europos kultūra.“ – sakė M. Gimbutienė. Mokslininkė domėjosi ir Rytų Europos archeologijos bei baltų kultūros klausimais. Parašė 23 knygas, išspausdino daugiau nei 200 straipsnių.

1993 m. sausio 27 d. M. Gimbutienei suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro vardas. Jai taip pat suteikti garbės daktaro laipsniai Integralinių studijų institute San Franciske, bei Airijos nacionaliniame universitete.

 

Marijos Gimbutienės parašytos knygos

Senovės lietuvių deivės ir dievai

Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai / Marija Gimbutienė; [panaudoti raižiniai iš dailininko Algimanto Švažo ciklo "Senovės lietuvių deivės ir dievai", Antano Sutkaus ir Mečislovo Sakalausko nuotraukos], 2002.

Užsakyti/rezervuoti leidinį

Baltai Балты = The Balts : люди янтарного моря / Мария Гимбутас; [перевод с английского С. Федорова], 2004.

Užsakyti/rezervuoti leidinį
Senoji Europa Senoji Europa / Marija Gimbutienė ; [dailininkai Marija Ladigaitė ir Kunotas Vildžiūnas], 1996.

Užsakyti / rezervuoti leidinį
Senoves simbolika lietuvių liaudies mene Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene / Marija Gimbutienė; [iš anglų kalbos vertė Alfonsas Andriuškevičius; dailininkas Albertas Broga], 1994.

Užsakyti / rezervuoti leidinį
Baltai priešistoriniais laikais Baltai priešistoriniais laikais: etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija / Marija Gimbutienė, 1985.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 

 Leidiniai, kuriuose rašoma apie Mariją Gimbutienę

Marija Gimbutienė... iš laiškų ir prisiminimų

Marija Gimbutienė …iš laiškų ir prisiminimų / paaiškinimus ir pastabas parengė Kornelija Jankauskaitė, 2005.

Užsakyti / rezervuoti leidinį 

Marija Gimbutienė Laimos palytėta

 Laimos palytėta: straipsniai, recenzijos, pokalbiai, polemika, laiškai, vertinimai, prisiminimai / Marija Gimbutienė; [sudarytoja Austėja Ikamaitė], 2002.

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Baltu mitoligija iš sakalo skrydžio

Baltų mitologija iš sakalo skrydžio / Norbertas Vėlius; parengė Pranas Vildžiūnas; Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Kelionė. Juos sutikau gyvenime

Kelionė. Juos sutikau gyvenime: fotoapybraiža / Bernardas Aleknavičius, 2011

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Parašyta moterų

Parašyta moterų / Viktorija Daujotytė, 2011

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Lietuvių mitologija

Lietuvių mitologija: T. 3 / sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius, 2004

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Poezijos pavasaris 98

Poezijos pavasaris 1998: [almanachas] / sudarytoja Onė Baliukonytė ; dailininkas Linas Spurga, 1998

Užsakyti / rezervuoti leidinį

Lietuvos istorijos metraštis

Lietuvos istorijos metraštis = The year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für Litauische Geschichte = Ежегодник истории Литвы / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Istorijos institutas, 1993

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

Mažoji Lietuva

Mažoji Lietuva = [Lithuania Minor = Kleinlitauen], 1958

Užsakyti / rezervuoti leidinį

 

 Periodinės spaudos straipsniai:

 • 2021-ieji paskelbti Marijos Gimbutienės metais / parengė Jonas Vaiškūnas. – Portr. // Respublika. – ISSN 2538-8541. – 2019, gruod. 7/13 (Nr. 49), p. 11.
  Apie žymią archeologę mokslininkę M. Gimbutienę. Informuojama, kad Seimas, atsižvelgdamas į tai, jog 2021 m. sausio 23 d. sukanka 100 m., kai gimė lietuvių archelogė, antropologė, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtoja M. Gimbutienė, 2021 m. nusprendė paskelbti Marijos Gimbutienės metais.

 • Marija Gimbutienė: mano veiklos akiratyje / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Iliustr., portr. // Iškilių asmenybių gyvenimo tiesa / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. – P.    142-153.

 • Ar įmanoma suprasti deivės kalbą? Įvertinant mokslinį Marijos Gimbutienės palikimą / Naglis Kardelis. – Santr. angl., p. 679. – Bibliogr. išnašose // Kultūrologija. – ISSN 1822-2242. – T. 19, p. 545-568.

 • Marijos Gimbutienės gyvenimas ir darbai / S. Kuliešienė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 1995, Nr. 3 (kovas), p. 38.
  Nacionalinėje bibliotekoje atidaryta paroda, skirta pasaulinio garso Lietuvos ir Amerikos mokslininkei, Europos archeologijos profesorei    Marijai Alseikaitei- Gimbutienei.

 • Akultūracijos, sinkretizmo ir difuzijos samprata M. Gimbutienės darbuose / Algirdas Girininkas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 21 pavad. // Tiltai. Priedas. – ISSN 1648-3979. – Nr. 43 (2012), p. 207-216.

 • 10-ties rūpintojėlių ansamblis / Kęstutis Vaitkus. – Iliustr. // Žemaičių saulutė. – ISSN 1822-6817. – 2020, gruod. 18, p. 8–9.
  Apžvelgia Pauliaus Galaunės, Gabijos Surdokaitės-Vitienės, Marijos Gimbutienės, Gintaro Beresnevičiaus įžvalgas apie rūpintojėlį, 10-ies Lietuvos medžio meistrų išdrožtas rūpintojėlių skulptūras, gražiai puošiančias Panevėžio miesto Kultūros ir poilsio parką.

 • Marija Alseikaitė-Gimbutienė - baltų archeologijos tyrėja / Adomas Butrimas. – Santr. angl. – Bibliogr.: 35 pavad. // Lituanistica. – ISSN 0235-716X. – T. 58, Nr. 1 (2012), p. 3-11.

 • Apie patriotizmą ir raganas: Marija Gimbutienė radikalaus feminizmo kontekste (II) / Rasa Navickaitė. – Bibliogr.: 5 pavad. // Literatūra ir menas. – ISSN 0233-3260. – 2018, Nr. 11 (bal. 6), p. 11-12.

 • Vilniui reikia Marijos Gimbutienės centro. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2008, geg. 1 (Nr. 9), p. 1, 12.
  Apie mokslininkės, archeomitologijos pradininkės profesorės vardo įamžinimo iniciatyvinės grupės narių diskusiją "Marijos Gimbutienės įamžinimas Lietuvoje" Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centre

 • Kelias pas Mariją: [pokalbis su žurnaliste, knygos "Marija Gimbutienė… iš laiškų ir prisiminimų" sudarytoja K. Jankauskaite] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 4 // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2006, kovo 9-22 (Nr. 5), p. 12-13.

 • Kelias pas Mariją : [pokalbis su knygos "Marija Gimbutienė… iš laiškų ir prisiminimų" sudarytoja K. Jankauskaite] / kalbėjosi Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2006, vas. 23 - kovo 8 (Nr. 4), p. 1, 10-11.

 • Marijos Gimbutienės idėjos tebeaudrina pasaulį. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 3 // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2005, kovo 3-23 (Nr. 5), p. 13.
  Apie kanadiečių režisierės D. Ryd dokumentinio filmo "Ženklai už laiko ribų. Pasakojimas apie archeologę Mariją Gimbutienę" pristatymą, Vilnius

 • Marijos Gimbutienės idėjos tebeaudrina pasaulį / Gediminas Zemlickas. – Iliustr. – Tęs. Pradžia: Nr. 3 // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2005, vas. 17 - kovo 9 (Nr. 4), p. 6.
  Apie kanadiečių dokumentinio filmo "Ženklai už laiko ribų. Pasakojimas apie archeologę Mariją Gimbutienę" pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje

 • Marijos Gimbutienės idėjos tebeaudrina pasaulį / Gediminas Zemlickas. – Portr. – B. d. // Mokslo Lietuva. – ISSN 1392-7191. – 2005, vas. 3-16 (Nr. 3), p. 1, 8.
  Apie dokumentinio filmo "Ženklai už laiko ribų. Pasakojimas apie archeologę Mariją Gimbutienę" pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, režisierė D. Ryd

 • Marija Gimbutienė mano veiklos akiratyje / Juozas Algimantas Krikštopaitis. – Iliustr., faks. – Bibliogr. išnašose // Naujoji Romuva. – ISSN 1392-043X. – 2011, Nr. 3, p. 52-56.

 • Elinor Gadon - nepažinta Marijos Gimbutinės idėjų tęsėja: [pokalbis] / Ona Gaidamavičiūtė. – Fotoportr., iliustr. – Bibliogr.: 2 pavad. // Kultūros barai. – ISSN 0134-3106. – 2009, Nr. 7/ 8, p. 80-84.

 • Mitinis ugnies ir kliūčių ruožas / Rita Repšienė. – Portr. – Santr. angl., p. 96. – Bibliogr. išnašose // Kultūros barai. – ISSN 0134-3106. – 2009, Nr. 1, p. 68-71.
  Apie archeologę ir antropologę    prof. M. Gimbutienę

 • A. a. Marija Gimbutienė : (žvelgiant asmeniškiau): [prisiminimai apie archeologę] / Bronys Raila. – Iliustr., portr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 1995, bal. 14.

 • Filmas apie Mariją Gimbutienę / Rima Krištaponytė-Girniuvienė. – Iliustr. // Draugas. Mokslas, menas, literatūra. – 2004, vas. 7.
  Apie dokumentinį filmą "Signs out of time", režisierė D. Read

 • Marijos Gimbutienės laiškų refleksijos / Austėja Ikamaitė. – Iliustr. // Šiaurės Atėnai. – ISSN 1392-7760. – 2003, vas. 1, p. 6.
  Apie archeologę, mitologę